Difference between revisions of "DHack"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
(Skrev en how-to för motionärer)
m (Fixade lite gramatik)
 
(82 intermediate revisions by 7 users not shown)
Line 1: Line 1:
Motion ett förslag som kommer in från en medlem i sektionen. Den måste då behandlas på [[Sektionsm%f6te| sektionsmötet]], om den inkommit i stadgad tid.
+
{{DISPLAYTITLE:dHack}}
 +
[[File:dhacklogo-right-colors.png|thumb|Hacke Hackar snabbare]]
  
<div class="vspace">
+
'''dHack''', tidigare känt som '''Webredax''' (a.k.a. webbredaktionen) är en [[IntressefOumlRening| intresseförening]] som enligt [[StadgarAmpReglemente| reglementet]] har som ansvarsområde att &quot;driva teknologsektionens IT-tjänster och datorsystem, samt främja hackerandan på sektionen&quot;. Det låter diffust och det är det också, vilket gör att uppgifterna kan förändras över tidens gång, och att dHack själva har hyfsat stor frihet att själv välja vad de vill genomföra. Exempel på saker som dHack gör är hackatons, sköter sektionens servrar, hemsidor och mail, hänger på [[IRC| IRC]] och allmänt kodar/är coola. Ofta, men inte alltid, har dHack även koll på chalmers system; fråga gärna om du har problem.
  
 +
=Kontakt=
  
 +
Om du har några synpunkter på datas wiki eller site eller några idéer, hör gärna av dig. Likaså om du har problem med att använda wikin eller någon annan dteksite. Hela dHack nås på dhack@dtek.se Annars finns dHacks pateter alltid att nå på irc; #dhack på irc.dtek.se .
  
</div>
+
==Medlemmar==
== Hur man motionerar ==
 
  
Om du som medlem vill föreslå att sektionsmötet ska ta ett beslut kan du formulera detta förslag i form av en motion. Nedan följer en lista som beskriver, steg för steg, hur du ska gå tillväga.
+
dHack 2019/2020 består av:
  
<div class="vspace">
+
{| class="wikitable" |+
 
+
!Namn
 
+
!Position
 
+
!Mail
</div>
+
|-
# Det är bra om motioner följer samma enhetliga formatmall. Börja därför med att ladda ner latex-mallen för motioner från sidan [[Dokumentmallar| Dokumentmallar]] och utgå från denna mall när du skriver.
+
|[[Profiles Blåklinten|Blåklinten]]
# Skriv en bakgrundstext till din ditt förslag under rubriken &quot;Bakgrund&quot;. Det är i bakgrunden som du övertygar läsaren (d.v.s. sektionsmedlemmen som sedan ska rösta om ditt förslag) om att denne ska rösta på ditt förslag. Berätta vad som gäller och har gällt tidigare, hur du vill ändra på det, och varför du vill ändra.
+
|Superdatordriftsystemman
# Skriv ditt förslag under rubriken &quot;Yrkande&quot;. Förslaget inleds med &quot;Med ovanstående som bakgrund yrkar jag/vi på:&quot; och sedan följer en eller flera att-satser, d.v.s. satser som börjar med ordet &quot;att&quot; följt av text som beskriver din föreslagna ändring. Om ditt förslag sedan bifalls på sektionsmötet kommer det stå i protokollet att &quot;Mötet beslutade att...&quot;, följt av din att-sats. Tänk på följande när du formulerar dina att-satser:
+
|super@dhack.se
#* Formulera dig kort och kärnfullt, men ändå tillräckligt precist. Varje enskild att-sats ska gå att läsa och förstå fristående från sitt sammanhang.
 
#* Fundera på hur många att-satser du behöver och hur du vill att mötet ska behandla din lista av att-satser. Går det exempelvis att bifalla en att-sats och avslå en annan?
 
#* Se till att alla att-satser i motionen håller sig till samma ämne. Om du vill föreslå två helt orelaterade saker måste du skriva två motioner.
 
#* Se till att de beslut du föreslår är av en sådan karaktär att sektionsmötet har rätt att besluta om dem och att de är möjliga att genomföra. Sektionsmötet kan exempelvis inte ålägga en enskild privatperson att göra något. Sektionsmötet kan inte heller ta beslut som står i motsats till sektionens stadga eller svensk lag.
 
# Skriv ditt namn och din e-post-adress längst ner i motionen. Det går bra att skriva fler än ett namn om ni är flera personer som samförfattat motionen. Tänk på att det är enskilda personer som kan motionera och inte exempelvis en kommitté eller funktionärsroll eller liknande.
 
# (Om du vill:) Skicka ditt motions-utkast till Talhenspresidiet (talhenspresidiet[[E-post| @dtek.se]]) och be om hjälp eller återkoppling. Gör detta i god tid innan sektionsmötet så att du hinner bolla några gånger fram och tillbaka innan motionsdeadline. Talhenspresidiet har generellt inga åsikter om själva innehållet i din motion, utan hjälper snarare till med språk och form i syfte att din motion ska bli så tydlig och lätt-behandlad som möjligt.
 
# Lämna in din motion till [[Styret| Styret]], gärna genom e-post till styret[[E-post| @dtek.se]] med CC till talhenspresidiet[[E-post| @dtek.se]]. Om du vill att motionen ska behandlas på nästa sektionsmöte måste du göra detta innan motionsdeadline för mötet ifråga. Skickar du in motionen senare än motionsdeadline betraktas den istället som inlämnad till nästkommande möte som har sin motionsdeadline efter det att du lämnade in din motion. Se aktuella motionsdeadlines längre ner i den här artikeln.
 
# Lyft din motion på mötet. En motion tas inte upp på mötet bara för att den är inlämnad i tid och annonserad i kallelsen. För att mötet ska behandla den krävs också att någon på mötet lyfter den under själva mötet. Det vanligaste och rimligaste är att någon som undertecknat motionen, d.v.s. du som skrivit den, också är den som lyfter den på mötet.
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
== Aktuella motionsdeadlines ==
 
 
 
Om din motion ska kunna lyftas på ett givet sektionsmöte måste den skickas in till styret[[E-post| @dtek.se]] innan motionsdeadline för mötet ifråga enligt tabellen:
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
{|
 
! Planerat sektionsmöte
 
! Motionsdeadline
 
 
|-
 
|-
| 2018-02-22 17:17 (Ordinarie sektionsmöte LP3)
+
|[[Profiles Zwagi|Nermin]]
| 2018-02-14 18:00
+
|Mikrodatordriftsystemman
 +
|mikro0@dhack.se
 
|-
 
|-
| 2018-04-12 12:00 (Extrainsatt sektionsmöte LP4)
+
|[[Profiles Julius|Julius]]
| 2018-04-05 18:00
+
|Mikrodatordriftsystemman
 +
|mikro1@dhack.se
 
|-
 
|-
| 2018-05-03 17:17 (Ordinarie sektionsmöte LP4)
+
|[[Profiles Stas|Staś]]
| 2018-04-25 18:00
+
|Mikrodatordriftsystemman
 +
|mikro2@dhack.se
 
|}
 
|}
  
<div class="vspace">
+
Gamla dHackare finns i [[XHackd|xHackd]] och gamla webredaxer finns i [[Exwebredax|Exwebredax]].
 
 
 
 
 
 
</div>
 
== Mer om att-satser ==
 
 
 
Att skriva bra att-satser är inte trivialt. Du kan alltid höra av dig till Talhenspresidiet (talhenspresidiet[[E-post| @dtek.se]]) för att få råd angående denna ädla konst. Nedan följer några pedagogiska (fiktiva) exempel på bra och mindre bra formulerade att-satser.
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
=== Sektionsmötets jurisdiktion ===
 
 
 
''Sektionsmötet har ingen rätt att bestämma vad en privatperson ska göra:''
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
'''att''' ålägga Emil Emilsson att städa sin lägenhet.
 
 
 
''Däremot är det helt okej för sektionsmötet att ålägga en post eller kommitté eller liknande som är underställd sektionsmötet att göra något (Men tänk på att sektionsmötet inte bör detaljstyra alltför triviala saker!):''
 
 
 
'''att''' ålägga sektionskommittén DStäd att städa sitt föreningsrum.
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
=== Varje att-sats ska gå att läsa oberoende av sitt sammanhang ===
 
 
 
 
 
-----
 
 
 
'''att''' ålägga styrelsen att köpa in fem käpphästar.<br />
 
'''att''' käpphästarna får kosta maximalt 25 kronor per styck.
 
 
 
''För någon som bara läser andra att-satsen ovan är det obegripligt vilka käpphästar det handlar om. Skriv istället:''
 
 
 
'''att''' ålägga styrelsen att köpa in fem käpphästar till en kostnad av maximalt 25 kronor per styck.
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
=== Ändring av styrdokument ===
 
 
 
''Om du vill ändra en text i något styrdokument är det bra att följa något av formaten i följande exempel:''
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
'''att''' paragraf 1.1.2 i stadgan med följande lydelse:<br />
 
&quot;Teknologsektionen har till uppgift att verka för sammanhållning mellan medlemmarna och tillvarata deras gemensamma intressen.&quot;<br />
 
ändras till:<br />
 
&quot;Teknologsektionen har till uppgift att förse medlemmarna med mat och öl.&quot;
 
 
 
(''Du skriver alltså först ut den gamla texten du vill ändra, och sedan den nya texten som du föreslår. Detta gör det lagom lätt för någon som inte har stadgan framför sig att förstå vad ändringen innebär'')
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
'''att''' efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: &quot;Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur teknologsektionens ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6.&quot;
 
 
 
(''Notera här ovan att yrkandet inte behöver säga något om numreringen på den nya paragrafen. Den som senare implementerar beslutet (styret) kommer att se till så att den tillagda paragrafen får nummer 2.1.3 och att alla berörda efterföljande paragrafer inkrementeras korrekt.'')
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
 
 
-----
 
 
 
'''att''' ändra alla förekomster av ordet &quot;D-Roligt&quot; till &quot;D-Kul&quot; i stadgan.
 
 
 
(''Här ovan används ett mer abstrakt sätt att beskriva ändringen, vilket är särskilt bra om man vill ändra någonting som förekommer på många ställen i ett dokument.'')
 
 
 
<div class="vspace">
 
 
 
 
 
 
 
</div>
 
  
-----
+
För att referera till både [[xHackd]] och [[dHack]] används termen <code>(x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?</code>. Eftersom det är jobbigt att säga detta brukar denna benämning enbart användas i skriftform och ej verbalt. Även i skriftform kan den vara jobbig, att skriva den mycket tråkigare men enklare att komma ihåg <code>(dHack|xHack[dD])</code> är därför (nästan) acceptabelt. Att notera är att denna tråkigare benämning inte ger några pluspoäng hos <code>(x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?</code>utan snarare motsatsen.
  
''Följande exempel illustrerar att det är viktigt att läsa igenom det dokument man vill ändra och se till att undvika att införa inkonsekvent språkbruk. Sektionen benämns exempelvis konsekvent som &quot;teknologsektionen&quot; i stadgan.''
+
==Vad vi gör just nu (eller borde göra just nu)==
 +
dHack har massor med projekt, och hittar alltid på massa annat bra istället (så som [https://Soundboard.dtek.se soundboard], eller att [https://github.com/cthit/chalmersit-rails/pull/373 rapportera säkerhetsproblem] på andra webtjänster, se [[#Varf.C3.B6r.3F|varför nedan]]). Men här är lite grejer som någon någon gång sagt vore bra om det blev gjort.
  
'''att''' efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: &quot;Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur <span class="underline">Datateknologsektionens</span> ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6.&quot;
+
===Stående punker===
  
'''att''' efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: &quot;Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur <span class="underline">sektionens ölförråd</span> varje tisdag som infaller i läsvecka 6.&quot;
+
*Tillhandahålla rikligt med kakor
 +
*Tvinga dokumentering (påverkar typ bara folk internt på dHack)
 +
*Hålla en begravningscermoni demeter
 +
*Göra hackeholken till en dev-maskin (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )
  
'''att''' efter paragraf 2.1.2 i stadgan lägga till en paragraf med följande lydelse: &quot;Medlem har rätt till en burk Pripps Blå ur <span class="underline">teknologsektionens</span> ölförråd varje tisdag som infaller i läsvecka 6.&quot;
+
===Senare===
  
<div class="vspace">
+
*Samla kontaktuppgifter på portalen (Kan vara jobbigt att hitta kontaktinfo till vissa annars)
 +
*Allmänt Auth system (Ersätter den eviga flytten av wikin)
 +
*Starta de nya servrarna (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )
  
 +
==Varför?==
 +
Varför är en fråga som ofta följer när dHack förklarar vad de gör. Svaret på detta är ''varför inte?'', det som hackas med är kul, och det är ett mål i sig självt. Så häng med på nån [[Hackkväll]] och ha kul du också!
  
 +
{{Quote|text=For some reason, when you're building things, you need a clear reason why you're doing it. But if you're like scrolling on Instagram, or watching a movie, or, or just hanging out on the internet, nobody really questions why you're doing that. And to me that is such a logical fallacy because creating things is always more valuable than consuming things.|cite=[https://en.wikipedia.org/wiki/Simone_Giertz Simone Giertz]|source=[https://www.youtube.com/watch?v=0UVHiVy9jjk&t=4m20s Tested Live Show 2017: Simone's New Applause Machine!]}}
  
</div>
+
==Saker främmande människor på webben sagt om dHack==
  
-----
+
''I’m writing this article to warn anyone running some kind of tech-related event about the shady organization dHack, currently operating as a logistical support organization. Over the past few months, they’ve been involved with the events of at least two youth organizations.'' — Misha Larionov <ref>https://medium.com/@MishaLarionov/scam-warning-dhack-909b0eb90757</ref>
 +
<references />
 +
[[Category:Kommittéer]]

Latest revision as of 12:55, 30 July 2019

Hacke Hackar snabbare

dHack, tidigare känt som Webredax (a.k.a. webbredaktionen) är en intresseförening som enligt reglementet har som ansvarsområde att "driva teknologsektionens IT-tjänster och datorsystem, samt främja hackerandan på sektionen". Det låter diffust och det är det också, vilket gör att uppgifterna kan förändras över tidens gång, och att dHack själva har hyfsat stor frihet att själv välja vad de vill genomföra. Exempel på saker som dHack gör är hackatons, sköter sektionens servrar, hemsidor och mail, hänger på IRC och allmänt kodar/är coola. Ofta, men inte alltid, har dHack även koll på chalmers system; fråga gärna om du har problem.

Kontakt

Om du har några synpunkter på datas wiki eller site eller några idéer, hör gärna av dig. Likaså om du har problem med att använda wikin eller någon annan dteksite. Hela dHack nås på dhack@dtek.se Annars finns dHacks pateter alltid att nå på irc; #dhack på irc.dtek.se .

Medlemmar

dHack 2019/2020 består av:

Namn Position Mail
Blåklinten Superdatordriftsystemman super@dhack.se
Nermin Mikrodatordriftsystemman mikro0@dhack.se
Julius Mikrodatordriftsystemman mikro1@dhack.se
Staś Mikrodatordriftsystemman mikro2@dhack.se

Gamla dHackare finns i xHackd och gamla webredaxer finns i Exwebredax.

För att referera till både xHackd och dHack används termen (x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?. Eftersom det är jobbigt att säga detta brukar denna benämning enbart användas i skriftform och ej verbalt. Även i skriftform kan den vara jobbig, att skriva den mycket tråkigare men enklare att komma ihåg (dHack|xHack[dD]) är därför (nästan) acceptabelt. Att notera är att denna tråkigare benämning inte ger några pluspoäng hos (x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?utan snarare motsatsen.

Vad vi gör just nu (eller borde göra just nu)

dHack har massor med projekt, och hittar alltid på massa annat bra istället (så som soundboard, eller att rapportera säkerhetsproblem på andra webtjänster, se varför nedan). Men här är lite grejer som någon någon gång sagt vore bra om det blev gjort.

Stående punker

  • Tillhandahålla rikligt med kakor
  • Tvinga dokumentering (påverkar typ bara folk internt på dHack)
  • Hålla en begravningscermoni demeter
  • Göra hackeholken till en dev-maskin (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )

Senare

  • Samla kontaktuppgifter på portalen (Kan vara jobbigt att hitta kontaktinfo till vissa annars)
  • Allmänt Auth system (Ersätter den eviga flytten av wikin)
  • Starta de nya servrarna (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )

Varför?

Varför är en fråga som ofta följer när dHack förklarar vad de gör. Svaret på detta är varför inte?, det som hackas med är kul, och det är ett mål i sig självt. Så häng med på nån Hackkväll och ha kul du också!

For some reason, when you're building things, you need a clear reason why you're doing it. But if you're like scrolling on Instagram, or watching a movie, or, or just hanging out on the internet, nobody really questions why you're doing that. And to me that is such a logical fallacy because creating things is always more valuable than consuming things.

Saker främmande människor på webben sagt om dHack

I’m writing this article to warn anyone running some kind of tech-related event about the shady organization dHack, currently operating as a logistical support organization. Over the past few months, they’ve been involved with the events of at least two youth organizations. — Misha Larionov [1]