DHack

From DTEK-wiki
Revision as of 11:59, 7 April 2019 by Lucasgl (talk | contribs) (Fixade lite saker nu när vi konverterat över till mediawiki)
Jump to: navigation, search

ck, tidigare känt som Webredax (a.k.a. webbredaktionen) är en intresseförening som enligt reglementet har som ansvarsområde att "driva teknologsektionens IT-tjänster och datorsystem, samt främja hackerandan på sektionen". Det låter diffust och det är det också, vilket gör att uppgifterna kan förändras över tidens gång, och att dHack själva har hyfsat stor frihet att själv välja vad de vill genomföra. Exempel på saker som dHack gör är hackatons, sköter sektionens servrar, hemsidor och mail, hänger på IRC och allmänt kodar/är coola. Ofta, men inte alltid, har dHack även koll på chalmers system; fråga gärna om du har problem.

Kontakt

Om du har några synpunkter på datas wiki eller site eller några idéer, hör gärna av dig. Likaså om du har problem med att använda wikin eller någon annan dteksite. Hela dHack nås på dhack@dtek.se Annars finns dHacks pateter alltid att nå på irc; #dhack på irc.dtek.se .

Medlemmar

dHack 2018/2019 består av:

Namn Position Mail
Pdave Superdatordriftsystemman super@dhack.se
Lucas Glimfjord Mikrodatordriftsystemman mikro0@dhack.se
Hugo Simonsson Mikrodatordriftsystemman mikro1@dhack.se
Daniel Heurlin Mikrodatordriftsystemman mikro2@dhack.se

Gamla dHackare finns i xHackd och gamla webredaxer finns i Exwebredax.

Vad vi gör just nu (eller borde göra just nu)

Bild ifrån när vi påbörjade installation av de nya servrarna Link och Zelda

dHack har för tillfället flera pågående projekt.

Stående punker

 • Tillhandahålla rikligt med kakor
 • Tvinga dokumentering (påverkar typ bara folk internt på dHack)
 • dockerisera "allt" (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som ovan) )
 • Döda demeter (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) ev. folk i styretrummet typ inklämd där någonstans)
 • Pensionera hackeholken (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )

Bör göras innan sommarens slut brexit

 • Flytta wikin (läser ni detta på den gamla wikin har vi inte gjort detta ännu)

Senare

 • BosenBakning, system för att smidigt kunna boka basen. (borde påverka alla positivt)
 • Samla kontaktuppgifter på portalen (Kan vara jobbigt att hitta kontaktinfo till vissa annars)
 • Dbus Bokning. (spännande kommentar angående denna punkt här)
 • Allmänt Auth system (Annan spännande kommentar angående denna punkt)
 • Starta de nya servrarna (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )
 • Uppdatera loggan (måste ha rätt färg ju)

Ja, vi i dHack 18 är väldigt ambitiösa och har nog på tok för mycket idéer...

Saker främmande människor på webben sagt om dHack

I’m writing this article to warn anyone running some kind of tech-related event about the shady organization dHack, currently operating as a logistical support organization. Over the past few months, they’ve been involved with the events of at least two youth organizations. — Misha Larionov [1]