dHack

From DTEK-wiki
Revision as of 16:22, 22 August 2021 by Kiren (talk | contribs) (Bättre logga :D)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Hacke Hackar snabbare

dHack, tidigare känt som Webredax (a.k.a. webbredaktionen) är en intresseförening som enligt reglementet har som ansvarsområde att "driva teknologsektionens IT-tjänster och datorsystem, samt främja hackerandan på sektionen". Det låter diffust och det är det också, vilket gör att uppgifterna kan förändras över tidens gång, och att dHack själva har hyfsat stor frihet att själv välja vad de vill genomföra. Exempel på saker som dHack gör är hackatons, sköter sektionens servrar, hemsidor och mail, hänger på IRC och allmänt kodar/är coola. Ofta, men inte alltid, har dHack även koll på chalmers system; fråga gärna om du har problem.

Kontakt

Om du har några synpunkter på datas wiki eller site eller några idéer, hör gärna av dig. Likaså om du har problem med att använda wikin eller någon annan dteksite. Hela dHack nås på dhack@dtek.se Annars finns dHacks pateter alltid att nå på irc; #dhack på irc.dtek.se .

Medlemmar

dHack 2021/2022 består av:

Namn Position Mail
Kiren Superdatordriftsystemgeneral erik.nygren@se
Hajjen Mikrodatordriftsystemsergeant victor.el-hajj@se
Riddle Mikrodatordriftsystemsergeant albin.karlsson@se
3836 Mikrodatordriftsystemsergeant samuel.kyletoft@se

Gamla dHackare finns i xHackd och gamla webredaxer finns i Exwebredax.

För att referera till både xHackd och dHack används termen (x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?. Eftersom det är jobbigt att säga detta brukar denna benämning enbart användas i skriftform och ej verbalt. Även i skriftform kan den vara jobbig, att skriva den mycket tråkigare men enklare att komma ihåg (dHack|xHack[dD]) är därför (nästan) acceptabelt. Att notera är att denna tråkigare benämning inte ger några pluspoäng hos (x(?=.+([dD])\b)|d)Hack\2?utan snarare motsatsen.

Historia

Under 2002 utvecklades en webbplatts för sektionen av en arbetsgrupp. På sektionsmötet 2002-04-17 bildades en intresseförening Webbredaktion för att gruppen fortsatt skulle kunna underhålla webbtjänsten. Till denna kommitté valdes en Webbmästare av sektionsmötet.

Till sektionsmötet 2012-12-06 föreslås en uppdragsändring för kommittén och 0-3 övriga medlemmar kan också väljas av mötet.

Vad vi gör just nu (eller borde göra just nu)

dHack har massor med projekt, och hittar alltid på massa annat bra istället (så som soundboard, eller att rapportera säkerhetsproblem på andra webtjänster, se varför nedan). Men här är lite grejer som någon någon gång sagt vore bra om det blev gjort.

Stående punker

 • Tillhandahålla rikligt med kakor
 • Tvinga dokumentering (påverkar typ bara folk internt på dHack)
 • Hålla en begravningscermoni demeter
 • Göra hackeholken till en dev-maskin (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )
 • DRust inventariesystem

Senare

 • Samla kontaktuppgifter på portalen (Kan vara jobbigt att hitta kontaktinfo till vissa annars)
 • Allmänt Auth system (Ersätter den eviga flytten av wikin)
 • Starta de nya servrarna (påverkar typ bara folk internt på dHack (precis som högst upp) )

Varför?

Varför är en fråga som ofta följer när dHack förklarar vad de gör. Svaret på detta är varför inte?, det som hackas med är kul, och det är ett mål i sig självt. Så häng med på nån Hackkväll och ha kul du också!

For some reason, when you're building things, you need a clear reason why you're doing it. But if you're like scrolling on Instagram, or watching a movie, or, or just hanging out on the internet, nobody really questions why you're doing that. And to me that is such a logical fallacy because creating things is always more valuable than consuming things.

Shitlist

 • Lenovo
  • Camilla
 • Apple
 • Tesla
 • Google

Saker främmande människor på webben sagt om dHack

I’m writing this article to warn anyone running some kind of tech-related event about the shady organization dHack, currently operating as a logistical support organization. Over the past few months, they’ve been involved with the events of at least two youth organizations. — Misha Larionov [1]