DLude

From DTEK-wiki
Revision as of 08:52, 2 March 2019 by Furian (talk) (uppdaterad med sittande medlemmar)
Jump to: navigation, search


DLUDE KAN MAN KONTAKTA VIA MAIL: dlude@se

Datateknologsektionens Ludologer, i folkmun kallad DLude, är Chalmers mest eminenta spelförening. Vi ägnar oss åt alla sorters spel, vare sig de är analoga eller digitala, långa eller korta, roliga eller tråkiga etc. DLude är nu en Sverok-förening vilket betyder om du blir medlem får vi pengar att göra föreningen bättre med. Du kan bli medlem via "Gå med"-knappen på vår Facebook-sida: http://facebook.com/DLude.dtek inte längre! Men de har fortfarande sin sida.

DLude '18 består av fem av föreningen valda medlemmar. Dessa är följande:

Namn Position Mobil Mail
Hedén Ordförande - -
Lurre Övrig - -
[[Profiles_D%f6den| Döden]] Övrig - -
EB Övrig - -
[[Profiles_Skr%e5ne| Skråne]] Övrig - -


DLude ansvarar också för [[S%e4llskapsspel| spelskåpet i köket]], där allsköns brädspel skall husera.
DLude har förstås också en patetförening, vid namn PuDer.

Officiella DLudefilmer:
http://www.youtube.com/watch?v=3ue1GoGnrBQ
http://www.youtube.com/watch?v=OhZscOQXIHE#t=05m20s

Närkontakt med DLude:
http://facebook.com/DLude.dtek
http://dtek.se/wiki/Main/Ohlspel vi gillar.


Kategorier: [[KategoriDef_Intressef%f6reningar| Intresseföreningar]]