DMNollK

From DTEK-wiki
Revision as of 22:07, 17 April 2019 by Angie (talk | contribs) (Medlemmar)
Jump to: navigation, search
Dmnollk19.png

DMNollK är en förening som arrangerar MasterMottagningen för MPALG och MPCSN.

Sin epostadressen är dmnollk@se och varje medlem också har sin egen epost som man kan skriva på.


Medlemmar

Namn Post Mail
Angie Master-Ordförande ordf@dmnollk
JoJo PR-chef pr@dmnollk
Shahnur Modulchef modul@dmnollk
Manoj Phadder-chef phadder@dmnollk
Algot Student Welfare-chef welfare@dmnollk
Deepak Event-chef event@dmnollk
Phax Matchef food@dmnollk


Pateter

DMNollK 2018 bestod av följande:


Namn Post
Rasmus Master-Ordförande
Lasagna Kassör
Shruthi Event-ansvarig
M Modulchef
Denis PR-Chef
Charan PhadderChef

DMNollK 2017 bestod av följande:


Namn Post
Svinto Master-Ordförande
Clau Kassör
Borge Event-ansvarig
Charles Modulchef
Anti PR-Chef
Nini PhadderChef

DMNollK 2016 bestod av följande:


Namn Post
Dave Master-Ordförande
Moa Kassör
Emelie Event-ansvarig
Alexander Modulchef
Anton PR-Chef
Sven Övrigt
Nordh PhadderChef