Mottagning

From DTEK-wiki
Revision as of 09:59, 25 March 2021 by Kiren (talk | contribs) (Fixa kapitalisering av och länka till DRust)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Mottagningen handlar om att lära känna folk, Chalmers och Göteborg. Här utforskar Nollan Göteborg och spikar plankor med DRust
Det finns tillfällen att lära sig festa.
Det finns tillfällen att lära sig plugga.

Mottagningen är namnet på den period då nya Chalmerister välkomnas och introduceras till livet som student. På Datateknologsektionen är det de fyra första veckorna av din tid på Chalmers. De första två av dessa ligger placerade innan ordinarie undervisning startar. På dagarna ges introduktionskurser i matematik och datorkunskap, och på kvällarna finns det sociala aktiviteter att delta i. För att mottagningen ska bli riktigt bra finns 14 personer att samordna allting. Sju av dessa sitter i kommittén DNollK som ansvarar för mottagningen av studenter på kandidatnivå och sju i DMNollK som gör motsvarande för masterstudenterna.

Det är värt att påpeka att mottagningen helt och hållet finns till för den nyantagne och på dennes villkor. Den här wiki-sidan försöker därför tillhandahålla lite snabba svar på eventuella frågor en kan ha om mottagningen. Den grundar sig i kårens generella riktlinjer så den gäller även för hela Chalmers.

Vad är syftet med Mottagningen?

Mottagningen fungerar dels som en mjukstart på studierna, dels som ett sätt för dig att lära känna Chalmers och dina nya medstudenter. Det anordnas många aktiviteter under mottagningen som är till för att ni skall ha roligt och komma in i gemenskapen på Chalmers, och visa er hur studentlivet vid Chalmers ser ut.

Kort och gott för att lära sig studievanor, hitta studiekamrater, och bekanta sig med Chalmers och Göteborg.

Vad är Nollan?

Nollan är namnet på de nyantagna. Ordet reflekterar antalet högskolepoäng som de flesta har när de börjar. För att det ska vara tydligt att detta inte är en nedsättande term får ordet inte böjas. Det heter alltså en Nollan, några Nollan, våra Nollan, etc.

Kostar mottagningen pengar?

Många aktiviteter kostar ingenting, men för att Nollan ska få ut det mesta av mottagningen har vi många roliga aktiviteter som tyvärr också kostar mycket pengar. Den största delen betalas av sektionen, därutöver så säljs det biljetter till vissa arrangemang till ett subventionerat pris.

Är mottagningen obligatorisk?

Nej, mottagningen är inte obligatorisk. Men vi rekommenderar starkt att du är med. Det kommer hjälpa dig komma in i det sociala livet såväl som studierna, samtidigt som du har väldigt roligt!

Vad är Nollbrickan och dess syfte?

Att tillverka an bra Nollbricka är en konst. Så många sätt att uttrycka din personlighet.

Huvudsyftet med Nollbrickan är att du som ny under snabbast möjliga tid ska lära känna igen alla andra i din årskurs, och på enklast möjliga sätt lära dig namnen på dem. Det har även syftet att du kan känna igen folk från andra sektioner och det blir ofta ett bra samtalsämne och ett utmärkt sätt att lära känna nya människor. Nollbrickan talar även om för äldre teknologer att du är ny och kanske lite vilsen, så de hjälper gärna dig om du har problem. Nollbrickan handlar alltså inte om att håna eller hänga ut dig som ny, utan är ett verktyg för att snabbt lära känna och kunna namnet på dina nya medstudenter.

Måste jag ha en Nollbricka?

Självklart inte! Men bär du en Nollbricka kommer folk lära sig ditt namn snabbare och andra Chalmerister kommer att kunna se att du är ny på Chalmers.

Har storleken någon betydelse?

En stor Nollbricka väcker mer uppmärksamhet än en liten, och således är andelen nya vänner proportionell mot storleken på brickan. Om du har riktig tur kan DNollK låta dig få göra en större bricka.

Om jag inte vill ha en stor Nollbricka då?

Gör du en riktigt fin Nollbricka kan DNollK bli så imponerade att de inte låter dig göra en större bricka. Annars kan en försöka vinna DNollKs gunst med en enkel sång, lite dans eller något annat gyckel. Gåvor, gärna ätbara sådana, brukar också vara ytterst uppskattade.

Hur funkar Nolluppdrag?

Nollrocken är ett klassiskt Nolluppdrag där musikaliskt intresserade studenter uppträder som ett band

Nolluppdrag är något en anmäler sig till om en så vill göra dem. De som vill så delas då in i grupper, och varje grupp får ett eget uppdrag. Syftet med uppdraget är att lära känna folk utanför din phaddergrupp under en rolig och kreativ aktivitet. Uppdraget redovisas sedan, helst med videobevis, för de andra Nollan.

Kommer jag att utsättas för skändning eller pennalism?

Skändning eller pennalism får inte förekomma på Datateknologsektionen. Upplever du att du utsätts för något sådant, ta genast kontakt med DNollK eller Kårens Mottagningskommitté. Syftet med mottagningen är inte att förnedra Nollan utan är som beskrivet högre upp på denna sida. Varje år utvärderas alla aktiviteter för att bäst utformas så att det syftet uppnås.

Vissa nyantagna kan eventuellt tidigare deltagit i en s.k. Nollning, där sådant förekommit. Mottagningen på Chalmers skiljer sig mycket från dessa. För att göra denna skillnad tydlig och i respekt till de som kan ha dåliga associationer med ordet Nollning undviks det helt på Chalmers.

Vilken fest- och alkoholattityd gäller under mottagningen?

Allt deltagande under mottagningen är frivilligt. Detta gäller även festande och drickande, nämnvärt är drickande inte heller ett krav för festandet. Nollan skall under inga som helst omständigheter känna sig hetsad att dricka. Upplever du att så är fallet bör du genast ta kontakt med DNollK.