Ståthållarämbetet

From DTEK-wiki
Revision as of 18:07, 4 May 2014 by Sjoblomj (talk) (Nya flaggviftare, nya möjligheter!)
Jump to: navigation, search

Ståthållarämbetet är det finaste vi har på Data. Ståthållarämbetet ansvarar för att Datafanan finns med och representerar på diverse arr. Dessutom har vi en ceremonimästare som ser till att slå på gongongen vid "lämpliga" tillfällen.


Medlemmar i Ståthållarämbetet 14/15

Namn Position Mobil Mail
Adam Sandberg Ericsson Fanbärare 0734-00 45 70 saadam@
Alvean Ekman Vapendragare    
Johan Sjöblom Vapendragare   sjoblomj@
Johan Becker la Boule   johbec@


Medlemmar i Ståthållarämbetet 13/14

Namn Position Mobil Mail
Tobias Tillström Fanbärare 555- tillstro@
Jakob Boman Vapendragare   bjakob@
Victor Nithander la Boule 0702-641351 nithande@


Medlemmar i Ståthållarämbetet 12/13

Namn Position Mobil Mail
Amanda Ohlson Fanbärare   aohlson@
Christofer Benett Vapendragare   benett@
[[Profiles_M%e4tty| Matthias Lundqvist]] Vapendragare   mattilun@
Jean-Philippe Green la Boule 0707-543276 jgreen@


Medlemmar i Ståthållarämbetet 11/12

Namn Position Mobil Mail
Viktor Almqvist Fanbärare   almqvisv@
Anderas Granström Vapendragare   @
Oskar Tinnert Vapendragare   @
Erik Einebrant la Boule   einebran@


Medlemmar i Ståthållarämbetet 10/11

Namn Position Mobil Mail
Sebastian Weddmark Fanbärare 0737351374 sebastiw@
Oskar C Johansson Vapendragare   johansoo@
Oskar Ingemarsson Vapendragare   @
Ted Henriksson la Boule   tedh@


Medlemmar i Ståthållarämbetet 09/10

Bild på ståthållarämbetet 09/10


Namn Position Mobil Mail
Erik Karlsson Fanbärare 070 299 19 34 kerik@
Kristoffer Hansson Vapendragare   krihan@
Oskar Tinnert Vapendragare   tinnert@
Magnus Möckelind la Boule   mockelin@