Difference between revisions of "Styret"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
imported>Kroppen
imported>Kroppen
Line 1: Line 1:
Styret består av [[Presidiet| Presidiet]] samt ordföranden från [[DAG| DAG]], [[SND| SND]], [[Delta| Delta]], [[D6| D6]], [[DRUST| DRUST]], [[DNollK| DNollK]]. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts. Styret beslutar om utdelningar av sektionens hedersgåva, [[Barspeglar| barspeglar]].
+
Styret består av [[Presidiet| Presidiet]] samt ordföranden från [[DAG| DAG]], [[SND| SND]], [[Delta| Delta]], [[D6| D6]], [[DRUST| DRUST]], [[DNollK| DNollK]]. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.
 +
 
 +
<div class="vspace">
 +
 
 +
 
 +
 
 +
</div>
 +
=== Ett forum för sektionsaktiva ===
 +
 
 +
Våra styrelsemöten fungerar som ett forum för sektionsföreningarna då man pratar om vad som fungerar bra eller dåligt, vad som är på gång i framtiden och vad man ska satsa på att förändra och göra bättre.
 +
 
 +
<div class="vspace">
 +
 
 +
 
 +
 
 +
</div>
 +
=== Byråkrati och daglig skötsel ===
 +
 
 +
Vi håller ordning på all pappersexercis och ser till att stadgar, protokoll och demokratiska spelregler efterföljs. Mellan sektionsmötetena, där alla sektionsmedlemmar får säga sitt, sköter vi alla de små beslut som uppkommer när man ska driva en sektion.
 +
 
 +
<div class="vspace">
 +
 
 +
 
 +
 
 +
</div>
 +
=== Sektionens representanter ===
 +
 
 +
Som medlem i D-styret sitter man med som representant i en rad kommittèer och utskott på studentkåren samt i lednings- och arbetsgrupper inom DoIT-sektionen. På detta vis har vi bra koll på vad som händer och kan vara med och påverka så att det blir så bra som möjligt för Er.
 +
 
 +
Styret beslutar om utdelningar av sektionens hedersgåva, [[Barspeglar| barspeglar]].
  
 
<div class="vspace">
 
<div class="vspace">

Revision as of 15:48, 7 February 2008

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Ett forum för sektionsaktiva

Våra styrelsemöten fungerar som ett forum för sektionsföreningarna då man pratar om vad som fungerar bra eller dåligt, vad som är på gång i framtiden och vad man ska satsa på att förändra och göra bättre.


Byråkrati och daglig skötsel

Vi håller ordning på all pappersexercis och ser till att stadgar, protokoll och demokratiska spelregler efterföljs. Mellan sektionsmötetena, där alla sektionsmedlemmar får säga sitt, sköter vi alla de små beslut som uppkommer när man ska driva en sektion.


Sektionens representanter

Som medlem i D-styret sitter man med som representant i en rad kommittèer och utskott på studentkåren samt i lednings- och arbetsgrupper inom DoIT-sektionen. På detta vis har vi bra koll på vad som händer och kan vara med och påverka så att det blir så bra som möjligt för Er.

Styret beslutar om utdelningar av sektionens hedersgåva, barspeglar.


2007/2008

Styret 07/08Kategorier: [[KategoriDef_F%f6reningar| Föreningar]] | Stubbar