Difference between revisions of "Styret"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
 
(No difference)

Revision as of 12:28, 26 January 2008

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Styret 07/08