Difference between revisions of "Styret"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
(Rättat till syntax)
(Rättat till syntax)
(No difference)

Revision as of 17:20, 2 February 2008

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Styret 07/08Kategorier: [[KategoriDef_F%f6reningar| Föreningar]] | Stubbar