Styret

From DTEK-wiki
Revision as of 17:33, 2 February 2008 by Rehnman (talk) (Uppdaterat formateringsmallen för trails)
Jump to: navigation, search

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Styret 07/08Kategorier: [[KategoriDef_F%f6reningar| Föreningar]] | Stubbar