Difference between revisions of "Styret"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
(Lagt till trail över föreningar)
(Lagt till trail över föreningar)
(No difference)

Revision as of 15:23, 29 January 2008

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Styret 07/08