Styret

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
Styrets logga när sektionen fyllde 30år

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, DNS, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.

Byråkrati och daglig skötsel

Vi håller ordning på all pappersexercis och ser till att stadgar, protokoll och demokratiska spelregler efterföljs. Mellan sektionsmötetena, där alla sektionsmedlemmar får säga sitt, sköter vi alla de små beslut som uppkommer när man ska driva en sektion.

Sektionens representanter

Som medlem i D-styret sitter man med som representant i en rad kommittèer och utskott på studentkåren samt i lednings- och arbetsgrupper inom DoIT-sektionen. På detta vis har vi bra koll på vad som händer och kan vara med och påverka så att det blir så bra som möjligt för Er.

Styret beslutar om utdelningar av sektionens hedersgåva, barspeglar.

Styrelsemöten

Våra styrelsemöten fungerar som ett forum för sektionsföreningarna då man pratar om vad som fungerar bra eller dåligt, vad som är på gång i framtiden och vad man ska satsa på att förändra och göra bättre.

Protokoll från styrelsemöten

Styrelsemötesprotokoll
Sektionsmötesprotokoll

Kontakt

styret@dtek.se