Sektionsmöteskallelser

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Enligt sektionens stadgar ska en kallelse anslås senast 5 dagar innan sektionsmötet. Detta ska göras på teknologsektionens officiella anslagstavla, korktavlan utanför basenköket. Kallelsen anslås även för smidighetens skull på denna wiki-sida.

Det finns även en sida för sektionsmötesprotokoll.

Kallelser 20/21

Sektionsmöte 2020-05-14 - Cyberspace - 17:00-22:15

Kallelse med bilagor

Agenda in English

Kallelser 19/20

Sektionsmöte 2020-04-12 - 2020-04-17 - Cyberspace - 14:00

Kallelse med bilagor


Sektionsmöte 2020-02-27 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2019-12-12 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

DMnollKs verksamhetsberättelse

Sektionsmöte 2019-10-15 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor

Extra bilagor som missades

Pubrenoveringen avrapportering med fungerande hyperlänkar

Sektionsmöte 2019-05-09 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Preliminär verksamhetsplan

Kallelser 18/19

Extrainsatt Sektionsmöte 2019-04-11 - HA1 - 12:00

Det stora invalsmötet där det är inval till nästan alla förtroendeposter. Även andra läsningen av ett gäng propositioner och fastslagande av preliminär budget.

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2019-02-28 - HA4 - 17:17

Kallelse med bilagor

English translation of the kallelse done by Denis Furian.

 • Frågan om ansvarsfrihet för Styret 17'. Blir de ansvarsfria har hela det året fått ansvarsfrihet.
 • Val till DAG.
 • Propositioner:
  • Ändring av antal revisorer från två till 2 -- 4 (första läsningen).
  • Ta bort delfirmatecknarna ur stadgar och reglemente (första läsningen).
 • Motioner:
  • Revision av verksamhetsåret 2018/2019, om att förtydliga att sittande revisorer får göra revision av verksamhetsåret 2018/2019.
  • Det var bättre förr, om att slänga penslarna DNollk tvingades köpa in och underhålla.
  • Andra försöket att Öppna Datas Vargbröder för inval, om att tillgodose datateknologsektionens medlemmars intresse för t-shirts med vargmotiv.

Se handlingarna för detaljer.

Sektionsmöte 2018-12-13 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års D6, DAG, Delta, DNollk, iDrott och Jubileumsgrupp.
 • Propositioner:
  • Ändamål i stadgan (andra läsningen).
  • Ändra intresseförening till hobbykommitte (andra läsningen).
  • Budgetändring, som handlar om att ge JämställD en budget så de kan genomföra sin verksamhet.
 • Motioner:
  • Öppna Datas Vargbröder för inval, om att tillgodose datateknologsektionens medlemmars intresse för t-shirts med vargmotiv.
  • En friare mötesordning, om att plocka bort mötesordningen från reglementet, så att den kan bli ett levande dokument.
 • DNS har fyllnadsval och ett helt nytt DNollk ska väljas.

Se handlingarna för detaljer.

Sektionsmöte 2018-10-11 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2018-09-06 - HB2 - 12:00

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2018-05-03 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Rapporter från DNS, D6, DNollk, DRust, Delta, DAG, iDrott, Jublieumsgruppen samt Styret.
 • Fyllnadsval till: DKock, DNS, Datas Ludologer och D-foto.
 • Propositioner: Ändra syfte
 • Behandling av hedersmedlemsförslag

Kallelser 17/18

Extrainsatt sektionsmöte LP 4 "Invalsmötet" - 2018-04-12 - HC4

 • Propositioner om att flytta pengar till lokalfonden samt preliminär budget och verksamhetsplan för 18/19.
 • Andra läsningen av motionen om ett mer autonomt talhenspresidium.
 • Massor med inval. (Tips: invalsguiden om du är intresserad av en post)

Kallelse med bilagor

Valberedningens nomineringar separat

Ordinarie sektionsmöte LP 3 - 2018-02-22 - HC4

 • Andra läsningen av propositionerna om räkenskapsår och sektionskommittéer
 • Propositioner om att förtyliga punkten om internrepresentation i ekonomiska reglementet samt att låta revisorerna medverka på styrelsemöten
 • Motioner rörande Talhenspresidiet, införande av Kockkommittén DKock, ta bort DAF samt gungor i Deltaparken
 • Sektionsavgiften

Kallelse med bilagor

Motionsbetänkande: Kockkommittén DKock
Motionsbetänkande: Ett lite mer autonomt talhenspresidium
Motionsbetänkande: Inför en sekreterare i talhenspresdiet
Motionsbetänkande: Byta namn på talhen
Motionsbetänkande: Bort med DAF
Motionsbetänkande: Gungor betyder kul

Ordinarie sektionsmöte LP 2 - 2017-12-07

 • Inval till DNollK och Datas Ludologer
 • Propositioner om att förankra räkenskapsåret och döpa om sektionsföreningar till sektionskommittéer i stadgan
 • Motioner rörande valberedningens nomineringar och motionsstuga.
 • Fyllnadsval av DNS och dHack.
 • Andra läsningen av proposition om att införa rollen SAMO i styrdokument.

Slutgiltig kallelse med bilagor

Kallelse och bilagor separata

Ordinarie sektionsmöte LP 1 - 2017-10-05

Kallelse med bilagor
Uppdaterad budget 2017 (2017-10-05)

Extrainsatt Sektionsmöte LP1 - 2017-09-05

Kallelse
Agenda in English
Motion: Hängmatta i Basen
Bemötande: Hängmatta i Basen


Ordinarie Sektionsmöte LP 4 - 2017-05-11

Kallelse med möteshandlingar

Kallelse och bilagor separata