Sektionsmöteskallelser

From DTEK-wiki
Jump to navigation Jump to search

Enligt sektionens stadgar ska en kallelse anslås senast 5 dagar innan sektionsmötet. Detta ska göras på teknologsektionens officiella anslagstavla, korktavlan utanför basenköket. Kallelsen anslås även för smidighetens skull på denna wiki-sida.

Det finns även en sida för sektionsmötesprotokoll.

Kallelser 23/24

Sektionsmöte 2023-12-07 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2023-10-12 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2023-08-31 - HA4 - 12:00

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2023-05-25 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

OBS: Bilagan "Ekonomisk rapport DNollK'23 lp3 är felmärkt och gäller DNollK för hela sektionens verksamhetsår 22/23.

 • Slutgiltigt budget och verksamhetsplan verksamhetsåret 23/24
 • Verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter verksamhetsåret 22/23
 • Motion om DSL och DeBil, bland annat.

Ej inkommet vid anslag, men inkommet innan mötet

Verksamhetsberättelse JämställD

Proposition: Godkännande av verksamhetsplan 23/24 (Verksamhetsplansförslaget var dock inne och anslagen i tid.)

Proposition: Godkännande av budget 23/24 (Budgetförslaget var dock inne och anslagen i tid.)

Styrelsens bemötande DeBil-motion

Sektionsmöte 2023-05-03 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Inval: DAG-kassör
 • Och inte mycket annat.

Kallelser 22/23

Sektionsmöte 2023-04-13 - HA1 - 12:00

Kallelse med bilagor

Notera att det är i april, trots vad som står i pdf:en!

 • Preliminär budget och verksamhetsplan!
 • Alla inval!

Sektionsmöte 2023-02-23 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • DSL och bakaD som nya kommittéer?
 • Andra läsningen av två(!) stadgeändringar
 • DatE-IT-inval!

Sektionsmöte 2022-12-08 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Motioner!
 • Propositioner!
 • D(M)NollK-inval!
 • Flera oväntade meddelanden!

Sektionsmöte 2022-10-06 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Motioner!
 • Propositioner!
 • Budget!
 • Verksamhetsplan!
 • Flera föranmälda meddelanden!

(Inofficiellt) Sektionsmöte 2022-09-01 - HA1 - 12:00

Kallelse med bilagor

 • Nollanmöte!
 • Ej beslutsmässigt!
 • Kul motion!

Sektionsmöte 2022-05-12 - HA2 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Preliminär verksamhetsplan och budget!
 • Flera motioner!
 • Fyllnadsval!
 • Flera prylar!


Kallelser 21/22


Sektionsmöte 2022-04-18 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor.pdf

 • Massa inval!
 • Preliminär budget.
 • 2 dagars möte!
 • Några motioner.
 • n jättetuff prylE


Sektionsmöte 2022-02-24 - HB4 - 17:17

Kallelse med bilagor.pdf

 • Blir det ett DAG?
 • Ska data ha policys?
 • Inval Till Date-IT(Kanske)!
 • En! Hel! Grej/Sak/Pryl/mackapär! Att! Lotta! Ut!
 • Trudelutt!


Sektionsmöte 2021-12-09 - HB4 - 17:17

Kallelse med bilagor.pdf

 • Störa sveamannen med ett nytt ljudsystem?
 • Fler lustiga hattar till THP?
 • Inval Till Dnollk!
 • Pryl. WOW!! vem kunde tro de!?Sektionsmöte 2021-10-07 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor.pdf

Missade_handlingar_DAG_19-20_ansvarsfrihet.pdf

 • Styret vill ha mer pengar
 • Godkänna styrets budget
 • typ oändligt mycket rapporter
 • Ny kommite?
 • En SUPERfräsig pryl!!!!!!!


Sektionsmöte 2021-09-02 - Cyberspace/HA4 - 12:00

Kallelse med bilagor.pdf

 • Andra läsningen av stadgaändring
 • inval till DAF
 • En motion
 • En cool pryl!!!!!!!!!!!!!!


Sektionsmöte 2021-05-24 - Cyberspace - 17:30

Kallelse med bilagor.pdf

 • Anm: Bemötanden, verksamhetsrapporter och verksamhetsplaner ligger sist i kallelsen, men syns inte bilagslista pga ✨ LaTeX issues ✨

Kallelser 20/21

Sektionsmöte 2021-04-24 - Cyberspace - 12:00

Kallelse med bilagor

Agenda in English

 • Inval till nästan 90 poster (oooh)
 • Preliminär budget (mmm)
 • Pryl (aaah)

Sektionsmöte 2021-02-25 - Cyberspace - 17:17

Kallelse med bilagor

Agenda in English

 • Fråga om ansvarsfrihet för DAG '19 och DNollK '20!
 • Proposition: Förtydliga valberedningen i reglementet!
 • Motioner: Make flipperrummet flipper again och Motionär!
 • Fyllnadsval till DAG!
 • Fyllnadsval OCH nyval till jämställD!
 • Pryl!

Sektionsmöte 2020-12-17 - Cyberspace -17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2020-10-08 - Cyberspace -17:00

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2020-09-10 - Cyberspace - 12:00-13:00

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2020-05-14 - Cyberspace - 17:00-22:15

Kallelse med bilagor

Agenda in English

Kallelser 19/20

Sektionsmöte 2020-04-12 - 2020-04-17 - Cyberspace - 14:00

Kallelse med bilagor


Sektionsmöte 2020-02-27 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2019-12-12 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

DMnollKs verksamhetsberättelse

Sektionsmöte 2019-10-15 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor

Extra bilagor som missades

Pubrenoveringen avrapportering med fungerande hyperlänkar

Sektionsmöte 2019-05-09 - HA1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Preliminär verksamhetsplan

Kallelser 18/19

Extrainsatt Sektionsmöte 2019-04-11 - HA1 - 12:00

Det stora invalsmötet där det är inval till nästan alla förtroendeposter. Även andra läsningen av ett gäng propositioner och fastslagande av preliminär budget.

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2019-02-28 - HA4 - 17:17

Kallelse med bilagor

English translation of the kallelse done by Denis Furian.

 • Frågan om ansvarsfrihet för Styret 17'. Blir de ansvarsfria har hela det året fått ansvarsfrihet.
 • Val till DAG.
 • Propositioner:
  • Ändring av antal revisorer från två till 2 -- 4 (första läsningen).
  • Ta bort delfirmatecknarna ur stadgar och reglemente (första läsningen).
 • Motioner:
  • Revision av verksamhetsåret 2018/2019, om att förtydliga att sittande revisorer får göra revision av verksamhetsåret 2018/2019.
  • Det var bättre förr, om att slänga penslarna DNollk tvingades köpa in och underhålla.
  • Andra försöket att Öppna Datas Vargbröder för inval, om att tillgodose datateknologsektionens medlemmars intresse för t-shirts med vargmotiv.

Se handlingarna för detaljer.

Sektionsmöte 2018-12-13 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Frågan om ansvarsfrihet för 2017 års D6, DAG, Delta, DNollk, iDrott och Jubileumsgrupp.
 • Propositioner:
  • Ändamål i stadgan (andra läsningen).
  • Ändra intresseförening till hobbykommitte (andra läsningen).
  • Budgetändring, som handlar om att ge JämställD en budget så de kan genomföra sin verksamhet.
 • Motioner:
  • Öppna Datas Vargbröder för inval, om att tillgodose datateknologsektionens medlemmars intresse för t-shirts med vargmotiv.
  • En friare mötesordning, om att plocka bort mötesordningen från reglementet, så att den kan bli ett levande dokument.
 • DNS har fyllnadsval och ett helt nytt DNollk ska väljas.

Se handlingarna för detaljer.

Sektionsmöte 2018-10-11 - HC1 - 17:17

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2018-09-06 - HB2 - 12:00

Kallelse med bilagor

Sektionsmöte 2018-05-03 - HC4 - 17:17

Kallelse med bilagor

 • Rapporter från DNS, D6, DNollk, DRust, Delta, DAG, iDrott, Jublieumsgruppen samt Styret.
 • Fyllnadsval till: DKock, DNS, Datas Ludologer och D-foto.
 • Propositioner: Ändra syfte
 • Behandling av hedersmedlemsförslag

Kallelser 17/18

Extrainsatt sektionsmöte LP 4 "Invalsmötet" - 2018-04-12 - HC4

 • Propositioner om att flytta pengar till lokalfonden samt preliminär budget och verksamhetsplan för 18/19.
 • Andra läsningen av motionen om ett mer autonomt talhenspresidium.
 • Massor med inval. (Tips: invalsguiden om du är intresserad av en post)

Kallelse med bilagor

Valberedningens nomineringar separat

Ordinarie sektionsmöte LP 3 - 2018-02-22 - HC4

 • Andra läsningen av propositionerna om räkenskapsår och sektionskommittéer
 • Propositioner om att förtyliga punkten om internrepresentation i ekonomiska reglementet samt att låta revisorerna medverka på styrelsemöten
 • Motioner rörande Talhenspresidiet, införande av Kockkommittén DKock, ta bort DAF samt gungor i Deltaparken
 • Sektionsavgiften

Kallelse med bilagor

Motionsbetänkande: Kockkommittén DKock
Motionsbetänkande: Ett lite mer autonomt talhenspresidium
Motionsbetänkande: Inför en sekreterare i talhenspresdiet
Motionsbetänkande: Byta namn på talhen
Motionsbetänkande: Bort med DAF
Motionsbetänkande: Gungor betyder kul

Ordinarie sektionsmöte LP 2 - 2017-12-07

 • Inval till DNollK och Datas Ludologer
 • Propositioner om att förankra räkenskapsåret och döpa om sektionsföreningar till sektionskommittéer i stadgan
 • Motioner rörande valberedningens nomineringar och motionsstuga.
 • Fyllnadsval av DNS och dHack.
 • Andra läsningen av proposition om att införa rollen SAMO i styrdokument.

Slutgiltig kallelse med bilagor

Kallelse och bilagor separata

Ordinarie sektionsmöte LP 1 - 2017-10-05

Kallelse med bilagor
Uppdaterad budget 2017 (2017-10-05)

Extrainsatt Sektionsmöte LP1 - 2017-09-05

Kallelse
Agenda in English
Motion: Hängmatta i Basen
Bemötande: Hängmatta i Basen


Ordinarie Sektionsmöte LP 4 - 2017-05-11

Kallelse med möteshandlingar

Kallelse och bilagor separata