Sektionsmötesprotokoll

From DTEK-wiki
Jump to navigation Jump to search

Inte att förväxla med styrelsemötesprotokoll

Enligt sektionens stadgar ska en sektionsmötesprotokoll anslås justerade senast 10 läsdagar efter sektionsmötet. Detta ska göras på teknologsektionens officiella anslagstavla, korktavlan utanför basenköket. Protokollen anslås även för smidighetens skull på denna wiki-sida.

Det finns även en sida för kallelser till sektionsmöten.

Till protokollen används sektionens LaTeX-mallar

Denna sida innehåller mer eller mindre aktuella protokoll. Om du vill finna på efterhand sammanställda och digitaliserade versioner av ännu äldre protokoll finns här några sidor för det.

2023/2024

Ordinarie Sektionsmöte LP1 - 2023-10-12

Sökbart protokoll med bilagor

Ordinarie Sektionsmöte LP4 - 2023-05-25

Sökbart protokoll med bilagor

Lite fyllnadsval och motioner som "Hästen försvann". En lång diskussion om DBil och så gick budget och verksamhetsplaner igenom som vanligt.

Extrainsatt Sektionsmöte LP4 - 2023-05-03

Sökbart protokoll med bilagor

Kanske det snabbaste mötet någonsin. PG blev DAG-kassör 15 minuter in och sedan fick vi roa oss med ordningsfrågor tills alla fyllt i närvarolistan.


2022/2023

Stora invalsmötet LP4 - 2023-04-13

Sökbart protokoll med bilagor

Ordinarie sektionsmöte LP3 - 2023-02-23

Sökbart protokoll med bilagor

Ordinarie sektionsmöte LP2 - 2022-12-08

Sökbart protokoll med bilagor

 • Verksamhetsrapporter
 • Inval till DMNollK och DNollK
 • Stadga-ändring-proposition (andra läsningen)
 • Motioner om is, fanbärare och kommitéer.

Ordinarie sektionsmöte LP1 - 2022-10-06

Sökbart protokoll med bilagor

 • Verksamhetsrapporter
 • DAF-inval
 • Ett gäng propositioner
 • Motioner i vanlig ordning

2021/2022

Extrainsatt sektionsmöte LP4 - 2022-04-18

Sökbart protokoll med bilagor utan signaturer

Protokoll utan bilagor med signaturer

 • Andra läsningar av stadgändringar
 • Lite motioner som föll :(
 • Sektionsavgiften blev till allas förvåning samma sak i år igen
 • En jävla massa inval!

Ordinarie sektionsmöte LP3 - 2022-02-24

Sökbart protokoll utan signaturer

 • Mycket policys
 • Lite propar
 • Återigen borlägd(stavfel)ga massa saker
 • Ett och annat stakfel

Ordinarie sektionsmöte LP2 - 2021-12-09

Sökbart protokoll utan signaturer

Protokoll med signaturer

 • Proposition ang. det ekonomiska reglementet
 • Motion ang. bättre ljud och ljus i Basen
 • Tr(h)attmotion!
 • Inval till DNollK'22

Ordinarie sektionsmöte LP1 - 2021-10-07

Sökbart protokoll utan signaturer

Protokoll med signaturer

 • Meddelanden från KL och FRAG
 • En massa ekonomi
 • Försök till ansvarsfrihet för verksamhetsåret 19/20 </3
 • Ny kommitté!!!!

Extrainsatt sektionsmöte LP1 - 2021-09-02

Sökbart protokoll utan signaturer

Protokoll med signaturer

 • Andra läsningen av stadgaändring
 • Inval till DAF
 • morot<3

Ordinarie sektionsmöte LP4 - 2021-05-24

Protokoll med bilagor utan signaturer

 • Nya PA presenterade sig
 • Lite fyllnadsval
 • Lite motioner och propositioner ang. reps

2020/2021

Extrainsatt sektionsmöte LP4 - 2021-04-24

Protokoll

Sökbart protokoll (utan signaturer)

 • Budget sattes
 • En massa inval
 • Punkten "Val av inspektor" bordlades

Ordinarie sektionsmöte LP3 - 2021-02-25

Protokoll utan bilagor med signaturer

Protokoll med bilagor utan signaturer

 • Meddelanden från Kårledningen, FRAG och ett Data-valförbund.
 • DNollK'20 fick ansvarsfrihet.
 • Reglementets del om valberedning ändrades.
 • Nya invalda till jämställD.

Ordinarie sektionsmöte LP2 - 2020-12-17

Protokoll med bilagor utan signaturer

 • Proposition: Födelsedags- och alumnkommittén
 • Inval till DNollK'21

Ordinarie sektionsmöte LP1 - 2020-10-08

Protokoll utan bilagor med signaturer

Protokoll med bilagor utan signaturer

 • Punkten "Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019/2020" bordlades.
 • Verksamhetsplan och budget fastställda.
 • Propositioner:
  • DRusts kassör bestämdes att i framtiden även vara kassör för DBus.
  • jämställDs syfte ändrades.

Extrainsatt sektionsmöte LP1 - 2020-09-10

Protokoll med bilagor

 • Nya invalda till DKock och DAF.
 • Det beslutades att styret skulle köpa in en pall fancy-ish toapapper.

Ordinarie sektionsmöte LP4 - 2020-05-14

Protokoll med bilagor

 • DNollK '19 fick ansvarsfrihet.
 • Nya invalda till dHack, iDrott och DKock.
 • En massa motioner och proppar.

2019/2020

Extrainsatt sektionsmöte LP4 - 2020-04-12

Protokoll med bilagor och signaturer

 • Propositioner:
  • Avlägsna iDrotts kassör
  • Idéfonden i reglementet
  • Tydliggör fondernas bruk
  • Var konsekvent med skatteverket och lagboken
  • DatE-ITs budget
  • Preliminär budget för verksamhetsåret 20/21
 • Fett många inval

Ordinarie sektionsmöte LP3 - 2020-02-27

Protokoll utan bilagor och signaturer

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilagor 3-18

Bilagor 19-24

 • Propositioner:
  • Om att omstrukturera DNS (andra läsningen)
  • Rättning av våra stadgar enligt kårens stadgar (andra läsningen)
 • Inval till Presidiet, DAG och jämställD

Ordinarie sektionsmöte LP2 - 2019-12-12

Protokoll utan bilagor och signaturer

Bilagor

 • DAG'18 blir ansvarsfria
 • Propositioner:
  • Om att omstrukturera DNS
  • Rättning av våra stadgar enligt kårens stadgar
 • Motioner:
  • Om Bajs
  • Om utländskt kött i automaten
  • Fräsig arkad
  • Make Datas vargbröder great again
 • Inval till DAF och DNollK

Ordinarie sektionsmöte LP1 - 2019-10-15

Protokoll utan bilagor och signaturer

 • Delta'18, D6'18 och DNollK'18 blir ansvarsfria
 • DAFs inval bordlades för att för många sökte så det fanns inte nog med folk för att rösta
 • Fyllnadsval till jämställD(Falk), lekmannarevisorer(bordläggs) och DNS(bordläggs)
 • Propositioner:
  • Verksamhetsplan för verksamhetsåret 19/20
  • Budget för verksamhetsåret 19/20
  • Avlägsna DLat
 • Motioner:
  • Deltas sälmotion (dras tillbaka)
  • Anna Brunsäl (avslag)
  • Gurra Gs fräsiga namnbyten

Ordinarie sektionsmöte LP4 - 2019-05-09

Protokoll med bilagor

 • Många fyllnadsval men bara två sökande som hamnade på totalt 3 poster i DKock och iDrott
 • Proposition: Preliminär verksamhetsplan för verksam-hetsåret 19/20

2018/2019

Extrainsatt sektionsmöte LP4 - 2019-04-11

Protokoll med signaturer
Protokoll med bilagor

 • Sektionen år 2017 fick ansvarsfrihet.
 • Propositioner:
  • Andra läsningen av att öka antalet möjliga revisorer.
  • Andra läsningen av att ta bort firmateckning av kommittéer i styrdokument.
  • Preliminär budget
 • Val
  • Inval till nästan alla kommitéer
 • Sektionsavgift
  • Mötet bestämde kommande sektionsavgiften.

Ordinarie sektionsmöte LP3 - 2019-02-28

Justerat protokoll
Protokoll med bilagor


 • Sektionen år 2017 fick ansvarsfrihet.
 • Propositioner:
  • Första läsningen av att öka antalet möjliga revisorer.
  • Första läsningen av att ta bort firmateckning av kommittéer i styrdokument.
 • Motioner:
  • Nuvarande revisorer får revidera klart årets ekonomi, även utanför sin ordinarie mandatperiod.
  • Motionen "Det var bättre förr" lyftes inte.
  • Datas Vargbröder omarbetades till ett nytt upplägg, se protokollet för mer exakt info.
 • Ett nytt DAG valdes in en läsperiod tidigare än vanligt.
  • Ordförande: Lucas "Krouk" Glimfjord
  • Kassör: Emil Hemdal
  • Övriga: Anna Brunzell, Adam Davidsson, Erik "Musen" Ljungdahl, Henrik "V" Valter och d98vakant.


Ordinarie sektionsmöte LP2 - 2018-12-13

Sektionsmöte med Luciatema. JämställD hade bakat lussebullar och Talhenspresidiet hade smyckat sig med glitter och en ovanligt julig sinnesstämning.


 • För årgång 2017 fick D6, DAG, Delta, DNollk, iDrott och Jubileumsgruppen ansvarsfrihet och dånande applåder.
 • Propositioner:
  • Sektionen förtydligade sitt syfte för att verkligen vara allmännyttig.
  • Alla förekomster av ordet intresseförening ska ändras till hobbykommitte i stadgar och reglemente.
  • jämställD fick en budgetpost på 11kkr så de kan genomföra sin verksamhet.
 • Motioner:
  • Öppna Datas Vargbröder-motionen drogs tillbaka.
  • Nästan hela mötesordningen ströks från reglementet och kommer istället förvaltas av Talhenspresidiet.
 • DNS
  • Tobias "Tobbe" Andersson valdes in som ledamot. Nu är DNS fulltaligt.
 • Ett helt DNollk valdes in:
  • Ordförande: Hanna "Schmidt" Schmidt.
  • Kassör: Daniel "Dani" Cronqvist.
  • Övriga: Adam "Äpplet" Thörnblom, Benjamin "Benji" Veldhuis, Carl "Uber" Wiede, Emelie "Blade" Blade och Samuel "Soul" Jönsson


Ordinarie sektionsmöte LP1 - 2018-10-11

Justerat protokoll
Protokoll med bilagor


Extrainsatt sektionsmöte LP1 - 2018-09-06

Protokoll med bilagor


Ordinarie sektionsmöte LP 4 - 2018-05-04

Årets sista sektionsmöte är över, och protokollet sitter nu uppe i Basen! På mötet fick vi höra från kåren som informerade om att de söker efter representanter till olika organ på högskolan och att man kan nominera folk till EQ.SUS, kårens pris för jämlikhet och hållbarhet. DMNollK informerade även om att de letar efter phaddrar för mastersmottagningen. Mejla dmnollk@dtek.se om ni är intresserade. Mötet beslutade att anta en stadgeändringsproposition om sektionens ändamål från styret och valde medlemmar till DNS, DKock, DFoto och DLude. Förutom det valdes Richard Stallman in som hedersmedlem i sektionen och en motion om att styret ska utreda möjligheten att sälja mer DTek-varor.

Protokoll med bilagor

2017/2018

Stora invalsmötet - Extrainsatt sektionsmöte LP4 - 2018-04-12

 • Det meddelas bl.a. att

Det snart är val till Chalmers studentkårs fullmäktige, att det även går att sitta i talmanspresidiet, samt valberedningen för kåren. Sök kårkommittéer! Sök EQ.SUS, högskolans pris för jämställdhet och hållbarthet. NC ska inte rivas inom överskådlig framtid. Yay!

 • Barspegel delades ut till David Ådvall
 • Vi hade jättemånga inval... den som känner att den behöver en bättre sammanfattning får jättegärna lägga in de som valdes in här...
 • Preliminär budget fastställdes
 • Preliminär verksamhetsplan fastställdes

Protokoll med bilagor

Ordinarie sektionsmöte LP 3 - 2018-02-22

 • Det meddelas bl.a. att

NC ska bli bostäder och inte kommer att renoveras innan dess,
Studentrösten snart kommer tillbaka till sektionen,
Jubileumsveckan närmar sig och det är hög tid att anmäla sig till de olika aktiviteterna

 • Två stadgeändringspropositioner röstas igenom för andra gången och ska därmed verkställas:

Sektionens räkenskapsår specificeras i stadgan,
Ändra benämningen "sektionsförening" till "sektionskommitté" i styrdokument.

 • Ändringar i det ekonomiska reglementet avseende internrepresentation.
 • Lekmannarevisorers rätt att gå på styrelsemöte formaliseras.
 • Kockkommitén DKock införs som en intresseförening.
 • En sekreterarpost införs i talhenspresidiet, och ett stadgeändringsförslag om att flytta mer ansvar och befogenheter till talhenspresidiet röstas igenom i första läsningen.
 • Datas akvarieförenings uppdrag och mandatperiod ändras, och ett tidigare beslut om att budgetera för akvarium rivs upp.

Protokoll med bilagor

Ordinarie sektionsmöte LP 2 - 2017-12-07

 • Det meddelas bl.a. att

sektionsens gaffelsituation är ohållbar,
på kårens dag kommer det arrangeas flertalet kurser i personlig utveckling,
snart sätter massa aspning igång så håll utkik

att stadgaföra räkneskapsåret och korrigera namnet på föreningar till kommittéer röstas igenom i första läsningen,
en motion blir lyft.

Protokoll med bilagor

Ordinarie sektionsmöte LP 1 - 2017-10-05

 • Det meddelas bl.a. att

tentanmälan numer är obligatorisk,
sektionen inte flyttas till Lindholmen,
skolan jobbar med problem med trakaserier och de som upplev(t/er) det uppmanas kontakta SAMO

 • Dave tilldelades den ärofyllda barspegeln.
 • Hasse och ASDF väljs in till dBrus resp. dHack.
 • D6'16, DAG'16 och DRust'16 beviljas ansvarsfrihet.
 • Verksammhetsplanen och budgeten 17/18 antas med tilläg att Datas Ludologer budgeteras för 2000 kr i intäckter och utgifter.
 • Val till Datas Ludologer återinförs,

dBus åläggs undersöka hu DBus målas orange,
och Talhenspresidiet ska fixa hattar.

Protokoll med bilagor

Extrainsatt Sektionsmöte LP1 - 2017-09-05

Protokoll med bilagor

Ordinarie Sektionsmöte LP 4 - 2017-05-11

Protokoll med bilagor


2016/2017

Sektionsmöte 7 - 2017-04-19

Protokoll med bilagor
Kallelse
Proposition: Preliminär verksamhetsplan
Motion: Motnomineringar
Valberedningens nominering: D6
Valberedningens nominering: DBus
Valberedningens nominering: Delta
Valberedningens nominering: DFoto
Valberedningens nominering: DRust


Sektionsmöte 6 - 2017-04-06

Protokoll med bilagor
Kallelse
Valberedningens nomineringar
Proposition: Preliminär budget 17/18
Proposition: Styrelseformen
Proposition: Talmanspresidium (med tilläggsyrkande, Andra läsningen)
Proposition: DMNollKs invalsprocess
Proposition: Ekonomiska reglementet
Proposition: Återföra inval till iDrott
Motion: Begagnade flipper
Styrelsens betänkande: Begagnade flipper


Sektionsmöte 5 - 2017-02-23

Protokoll med bilagor
Kallelse
Proposisiton: Talmanspresidium
Rapporter: D6, DAG, DNS, DNollK, DRust
Rapport: Styret
Motion: Egen ekonomi till iDrott


Sektionsmöte 4 - 2016-12-08

Valberedningens nomineringar till DNollK
Kallelse
Motion: Kamera
Bemötande: Kamera
Verksamhetsrapport: D6
Verksamhetsrapport: DNollK
Verksamhetsrapport: DAG
Verksamhetsrapport: DRust
Verksamhetsrapport: DNS
Protokoll med bilagor


Sektionsmöte 3 - 2016-10-06

Kallelse
Budget: Styrelsen
Motion: Kaffeautomat
Motion: Sprid Informationen
Motion: Livesänd sektionsmötena
Verksamhetsplan: Styrelsen
Protokoll med bilagor
Styrets verksamhetsplan


Sektionsmöte 2 - 2016-09-09

Protokoll med bilagor


Sektionsmöte 1 - 2016-05-19

Kallelse
Motion: Mastersmottagning
Betänkande: Masterssmottagning
Proposition: Diskmaskin
Protokoll med bilagor


2015/2016

Sektionsmöte 7 - 2016-04-19

Kallelse: [[ Attach:sektmote-kallelse-2016-04-19.pdf | Extrainsatt sektionsmöte 2 LP4 2016 ]]
Preliminär budget: Attach:prel-budget-2016-2017.pdf
Budgeten för 15/16: Attach:budget-2016-2017.pdf
Nomineringar: Nomineringar för Lilla invalsmötet 2016


Sektionsmöte 6 - 2016-04-14

Kallelse: Extrainsatt sektionsmöte 1 LP4 2016
Nomineringar: Nomineringar för Stora invalsmötet 2016


Sektionsmöte 5 - 2016-02-25

Kallelse: Sektionsmöte LP3 2016
Rapporter: Rapporter från föreningar
Proposition: Tarmtömning
Proposition: Bilfond
Protokoll


Sektionsmöte 4 - 2015-12-10

Kallelse: Sektionsmöte LP2 2015
Inval: DNollK 2016 - Valberedningens nominering
Protokoll

Motioner


Sektionsmöte 3 - 2015-10-08

Kallelse: Sektionsmöte LP1 2015
Rapporter: Rapporter från föreningar
Motion: Bättre nu
Motion: SND blir DNS
Motion: Läskmotion
Protokoll


Sektionsmöte 2 (extrainsatt) - 2015-09-11

Kallelse: Attach:kallelse-2015-09-11.pdf
Motion: Argentina
Sent inkommen motion: Studiebesök i Belgien


Sektionsmöte 1 - 2015-05-26

Kallelse: Attach:kallelse-2015-05-26.pdf
Proposition: Verksamhetsplan 2015/2016
Motion: SND blir DNS
Sent inkommen motion: För rolighet i framtiden!
Bordlagd motion: Pappers- och ståthållare
Bordlagd motion: Framtid
Revisorsutlåtande: DRUST '14


2014/2015

Sektionsmöte 7 - 2015-04-23

 • Jättemassa folk blev invalda.
 • Sektionsavgiften blev ändrad till 1 schysst åkgräsklippare

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2015-04-23.pdf


Sektionsmöte 6 - 2015-03-31

 • Presidie, DAG, SND och Revisorer valdes in.
 • Preliminär budget klubbades.
 • Proposition om intresseföreningsstruktur klubbades.

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2015-03-31.pdf


Sektionsmöte 5 - 2015-02-26

 • DNollK 2014 beviljades ansvarsfrihet.
 • Ståthållarämbetet fick lite extra pengar
 • DAF omstrukturerades.

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2015-02-26.pdf

Uppdaterat reglemente: Attach:Reglemente_150226.pdf


Sektionsmöte 4 - 2014-12-11

 • DNollK 2012 beviljades ansvarsfrihet.
 • Dave fick en morot.
 • Inval till DNollK 2015

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2014-12-11.pdf


Sektionsmöte 3 - 2014-10-09

 • Ansvarsfrihet för DAG 2012/2013, Styret 2012/2013, D6 2013/2014 och DAG 2013/2014!
 • Avslag på mailmotion.
 • Verksamhetsplan och budget för Styret klubbades me mindre korrigeringar!
 • Flippermotion, DRust får ta betalt igen!

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2014-10-09.pdf


Sektionsmöte 2 - 2014-09-12

 • Övningsmöte för Nollan.
 • Misstroendeförklaring av DAG-medlem samt fyllnadsval till DAG.
 • Avslag på Deltas degbullemaskin, Delta ålades att finna Datas bästa bagare samt att Dave får en morot.
 • Motion om användande av Databussen innan backkamera installerats klubbades igenom.

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2014-09-12.pdf


Sektionsmöte 1 - 2014-05-22

 • Utdelning av barspegel till Daniel Axman.
 • Delta 2013/2014 blev ansvarsfria.
 • Fyllnadsval till sektionsförening, DBus: Niklas Liljegren valdes till bilansvarig, David Torbjörnsson valdes till vice bilansvarig.
 • Motion: Inköp av ny Databuss klubbades igenom. En ny databuss av typ minibuss med dieselmotor och automatlåda ska köpas in.

Mötesprotokoll m. bilagor: Attach:2014-05-22.pdf


2013/2014

Sektionsmöte 7 - 2014-04-10

 • Mötet väljer en sektionskassör.
 • Mötet väljer en vice ordförande till SND.
 • Mötet väljer ytterligare 1 revisor.
 • En herrans massa folk väljs till en herrans massa föreningar.

Protokoll med bilagor: Attach:2014-04-10.pdf


Sektionsmöte 6 - 2014-04-01

 • Preliminär verksamhetsplan och budget för verksamhetsåret 2014/2015 röstas igenom.
 • Ett nytt presidie, förutom kassör, väljs in.
 • En ny DAG gryr, nytt SND väljs och revisorer väljs.
 • Sektionsavgiften fastställs till 3 kameler.

Protokoll med bilagor: Attach:2014-04-01.pdf


Sektionsmöte 5 - 2014-02-27

 • Proposition: Utökning av styrelsen röstades igenom.
 • Motion: Flipperrummet röstades igenom med konsekvens att flippermaskinerna kommer vara ställda till freeplay.

Protokoll med bilagor: Attach:2014-02-27.pdf


Sektionsmöte 4 - 2013-12-05

Propositioner

 • Inköp av kassaregister: Styrelsen åläggs att köpa in två kassaregister för sektionens pub
 • Utökning av D-Lat: Två övriga som väljs av styrelsen för att sköta lagret.

Motioner:

 • Om trasiga flipperspel och freeplay som avslogs
 • Från ståthållarämbetet som bordlades

Fyllnadsval till Luder

 • David Torbjörnsson, Mikael Gordani och Isak Eriksson valdes

Val till DNollK

 • Ordförande: Jacob Jonsson
 • Kassör: Henrik Fahlgren
 • Övriga: Magnus Bergsten, Eric Borgsten, Oskar Jiang, Fredrik Kjellberg och Henrik Tran

Protokoll med bilagor: Attach:2013-12-05.pdf


Sektionsmöte 3 - 2013-10-10

Propositioner

 • Verksamhetsplan för Sektionsstyrelsen 2013/2014
 • Budget för Sektionsstyrelsen 2013/2014

Motioner:

 • Mottagning
 • Ansvarsfrihet (avslag med tillsättande av utredande arbetsgrupp)

Protokoll: Attach:2013-10-10.pdf
Bilagor: Attach:2013-10-10-bilagor.tar.gz


Sektionsmöte 2 - 2013-09-09

 • Introducerande möte för nollan 2013
 • Johan Bowald, Edvin Tobiasson och Sam Halali väljs till redaktörer i D-lirium
 • Delta åläggs skriva en utförlig rapport

Protokoll: Attach:2013-09-09.pdf
Bilagor: Attach:2013-09-09-bilagor.tar.gz


Sektionsmöte 1 - 2013-05-21

 • Drust, Delta och D6 12/13 blir ansvarsfria
 • Webredax blir dHack

Protokoll: Attach:2013-05-21.pdf
Bilagor: Attach:2013-05-21-bilagor.tar.gz


2012/2013

Sektionsmöte 2013-04-16

 • Inval till Ståthållarämbetet, Webredax (nu dHack), D-lirium, Idrott och Datas Ludologer
 • Inval till DBus, DAG, D-foto, DRust, D6 och Delta
 • DNollK 2011 blir ansvarsfria

Attach:2013-04-16.pdf
Attach:2013-04-16-bilagor.tar.gz


Sektionsmöte 2013-04-11

Attach:130411.pdf
Attach:130411Bilaga01.pdf
Attach:130411Bilaga02.pdf
Attach:130411Bilaga03.pdf
Attach:130411Bilaga04.pdf
Attach:130411Bilaga05.pdf
Attach:130411Bilaga06.pdf
Attach:130411Bilaga07.pdf
Attach:130411Bilaga08.pdf
Attach:130411Bilaga09.pdf
Attach:130411Bilaga10.pdf
Attach:130411Bilaga11.pdf
Attach:130411Bilaga12.pdf
Attach:130411Bilaga13.pdf
Attach:130411Bilaga14.pdf
Attach:130411Bilaga15.pdf


Sektionsmöte 2013-02-28

Attach:130228.pdf
Attach:130228Bilaga01.pdf
Attach:130228Bilaga02.pdf
Attach:130228Bilaga03.pdf
Attach:130228Bilaga04.pdf
Attach:130228Bilaga05.pdf
Attach:130228Bilaga06.pdf
Attach:130228Bilaga07.pdf
Attach:130228Bilaga08.pdf
Attach:130228Bilaga09.pdf
Attach:130228Bilaga10.pdf
Attach:130228Bilaga11.pdf
Attach:130228Bilaga12.pdf
Attach:130228Bilaga13.pdf
Attach:130228Bilaga14.pdf
Attach:130228Bilaga15.pdf
Attach:130228Bilaga16.pdf
Attach:130228Bilaga17.pdf
Attach:130228Bilaga18.pdf
Attach:130228Bilaga19.pdf
Attach:130228Bilaga20.pdf
Attach:130228Bilaga21.pdf


Sektionsmöte 2012-12-06

Attach:121206.pdf
Attach:121206Bilaga01.pdf
Attach:121206Bilaga02.pdf
Attach:121206Bilaga03.pdf
Attach:121206Bilaga04.pdf
Attach:121206Bilaga05.pdf
Attach:121206Bilaga06.pdf
Attach:121206Bilaga07.pdf
Attach:121206Bilaga08.pdf
Attach:121206Bilaga09.pdf
Attach:121206Bilaga10.pdf
Attach:121206Bilaga11.pdf
Attach:121206Bilaga12.pdf
Attach:121206Bilaga13.pdf
Attach:121206Bilaga14.pdf
Attach:121206Bilaga15.pdf
Attach:121206Bilaga16.pdf
Attach:121206Bilaga17.pdf
Attach:121206Bilaga18.pdf

Attach:121011.pdf
Attach:121011Bilaga01.pdf
Attach:121011Bilaga02.pdf
Attach:121011Bilaga03.pdf
Attach:121011Bilaga04.pdf
Attach:121011Bilaga05.pdf
Attach:121011Bilaga06.pdf
Attach:121011Bilaga07.pdf
Attach:121011Bilaga08.pdf
Attach:121011Bilaga09.pdf
Attach:121011Bilaga10.pdf
Attach:121011Bilaga11.pdf
Attach:121011Bilaga12.pdf
Attach:121011Bilaga13.pdf
Attach:121011Bilaga14.pdf
Attach:121011Bilaga15.pdf
Attach:121011Bilaga16.pdf
Attach:121011Bilaga17.pdf

Attach:120911.pdf
Attach:120911Bilaga01.pdf
Attach:120911Bilaga02.pdf
Attach:120911Bilaga03.pdf
Attach:120911Bilaga04.pdf
Attach:120911Bilaga05.pdf

Attach:120516.pdf
Attach:120516Bilaga01.pdf
Attach:120516Bilaga02.pdf


2011/2012

Attach:111201.pdf
Attach:111201Bilaga01.pdf
Attach:111201Bilaga02.pdf
Attach:111201Bilaga03.pdf
Attach:111201Bilaga04.pdf
Attach:111201Bilaga05.pdf
Attach:111201Bilaga06.pdf
Attach:111201Bilaga07.pdf
Attach:111201Bilaga08.pdf
Attach:111201Bilaga09.pdf
Attach:111201Bilaga10.pdf
Attach:111201Bilaga11.pdf
Attach:111201Bilaga12.pdf
Attach:111201Bilaga13.pdf
Attach:111201Bilaga14.pdf
Attach:111201Bilaga15.pdf
Attach:111201Bilaga16.pdf
Attach:111201Bilaga17.pdf
Attach:111201Bilaga18.pdf
Attach:111201Bilaga19.pdf
Attach:111201Bilaga20.pdf
Attach:111201Bilaga21.pdf
Attach:111201Bilaga22.pdf
Attach:111201Bilaga23.pdf
Attach:111201Bilaga24.pdf
Attach:111201Bilaga25.pdf
Attach:111201Bilaga26.pdf
Attach:111201Bilaga27.pdf
Attach:111201Bilaga28.pdf

Attach:111004.pdf
Attach:111004Bilaga01.pdf
Attach:111004Bilaga02.pdf
Attach:111004Bilaga03.pdf
Attach:111004Bilaga04.pdf
Attach:111004Bilaga05.pdf
Attach:111004Bilaga06.pdf
Attach:111004Bilaga07.pdf
Attach:111004Bilaga08.pdf
Attach:111004Bilaga09.pdf
Attach:111004Bilaga10.pdf
Attach:111004Bilaga11.pdf
Attach:111004Bilaga12.pdf
Attach:111004Bilaga13.pdf
Attach:111004Bilaga14.pdf
Attach:111004Bilaga15.pdf
Attach:111004Bilaga16.pdf
Attach:111004Bilaga17.pdf
Attach:111004Bilaga18.pdf
Attach:111004Bilaga19.pdf
Attach:111004Bilaga20.pdf
Attach:111004Bilaga21.pdf
Attach:111004Bilaga22.pdf
Attach:111004Bilaga23.pdf
Attach:111004Bilaga24.pdf
Attach:111004Bilaga25.pdf
Attach:111004Bilaga26.pdf
Attach:111004Bilaga27.pdf
Attach:111004Bilaga28.pdf
Attach:111004Bilaga29.pdf
Attach:111004Bilaga30.pdf
Attach:111004Bilaga31.pdf
Attach:111004Bilaga32.pdf
Attach:111004Bilaga33.pdf
Attach:111004Bilaga34.pdf
Attach:111004Bilaga35.pdf
Attach:111004Bilaga36.pdf
Attach:111004Bilaga37.pdf
Attach:111004Bilaga38.pdf
Attach:111004Bilaga39.pdf
Attach:111004Bilaga40.pdf
Attach:111004Bilaga41.pdf
Attach:111004Bilaga42.pdf
Attach:111004Bilaga43.pdf
Attach:111004Bilaga44.pdf
Attach:111004Bilaga45.pdf
Attach:111004Bilaga46.pdf
Attach:111004Bilaga47.pdf
Attach:111004Bilaga48.pdf
Attach:111004Bilaga49.pdf
Attach:111004Bilaga50.pdf
Attach:111004Bilaga51.pdf
Attach:111004Bilaga52.pdf
Attach:111004Bilaga53.pdf
Attach:111004Bilaga54.pdf
Attach:111004Bilaga55.pdf
Attach:111004Bilaga56.pdf
Attach:111004Bilaga57.pdf
Attach:111004Bilaga58.pdf

Attach:110906.pdf
Attach:110906Bilaga01.pdf
Attach:110906Bilaga02.pdf
Attach:110906Bilaga03.pdf
Attach:110906Bilaga04.pdf
Attach:110906Bilaga05.pdf
Attach:110906Bilaga06.pdf
Attach:110906Bilaga07.pdf
Attach:110906Bilaga08.pdf

Attach:110512.pdf
Attach:110512Bilaga01.pdf
Attach:110512Bilaga02.pdf
Attach:110512Bilaga03.pdf


2010/2011

Attach:110217.pdf
Attach:110217Bilaga01.pdf
Attach:110217Bilaga02.pdf
Attach:110217Bilaga03.pdf
Attach:110217Bilaga04.pdf
Attach:110217Bilaga05.pdf
Attach:110217Bilaga06.pdf
Attach:110217Bilaga07.pdf
Attach:110217Bilaga08.pdf
Attach:110217Bilaga09.pdf
Attach:110217Bilaga10.pdf
Attach:110217Bilaga11.pdf
Attach:110217Bilaga12.pdf
Attach:110217Bilaga13.pdf
Attach:110217Bilaga14.pdf
Attach:110217Bilaga15.pdf
Attach:110217Bilaga16.pdf
Attach:110217Bilaga17.pdf
Attach:110217Bilaga18.pdf

Attach:101202.pdf
Attach:101202Bilaga01.pdf
Attach:101202Bilaga02.pdf
Attach:101202Bilaga03.pdf
Attach:101202Bilaga04.pdf
Attach:101202Bilaga05.pdf
Attach:101202Bilaga06.pdf
Attach:101202Bilaga07.pdf
Attach:101202Bilaga08.pdf
Attach:101202Bilaga09.pdf
Attach:101202Bilaga10.pdf
Attach:101202Bilaga11.pdf
Attach:101202Bilaga12.pdf
Attach:101202Bilaga13.pdf
Attach:101202Bilaga14.pdf
Attach:101202Bilaga15.pdf
Attach:101202Bilaga16.pdf
Attach:101202Bilaga17.pdf
Attach:101202Bilaga18.pdf
Attach:101202Bilaga19.pdf
Attach:101202Bilaga20.pdf
Attach:101202Bilaga21.pdf

Attach:101007.pdf
Attach:101007Bilaga01.pdf
Attach:101007Bilaga02.pdf
Attach:101007Bilaga03.pdf
Attach:101007Bilaga04.pdf
Attach:101007Bilaga05.pdf
Attach:101007Bilaga06.pdf
Attach:101007Bilaga07.pdf
Attach:101007Bilaga08.pdf
Attach:101007Bilaga09.pdf
Attach:101007Bilaga10.pdf
Attach:101007Bilaga11.pdf
Attach:101007Bilaga12.pdf

Attach:100909.pdf
Attach:Bilaga01.pdf
Attach:Bilaga02.pdf
Attach:Bilaga03.pdf
Attach:Bilaga04.pdf
Attach:Bilaga05.pdf
Attach:Bilaga06.pdf
Attach:Bilaga07.pdf
Attach:Bilaga08.pdf
Attach:Bilaga09.pdf
Attach:Bilaga10.pdf
Attach:Bilaga11.pdf
Attach:Bilaga12.pdf
Attach:Bilaga13.pdf
Attach:Bilaga14.pdf
Attach:Bilaga15.pdf
Attach:Bilaga16.pdf
Attach:Bilaga17.pdf
Attach:Bilaga18.pdf
Attach:Bilaga19.pdf


2007/2008

Attach:070509.pdf

Attach:070913.pdf

Attach:071031.pdf

Attach:071205b.pdf

Attach:080221.pdf

Attach:080408.pdf

Attach:080424.pdf