Styrdokument

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Så att &-tecknet i titeln skrivs ut istället för 'Amp':


Stadgar och Reglementen

Stadgar

Reglemente

Ekonomiskt Reglemente

Arbetsordningar

Arbetsordning för incidenthantering Dokument för överklagan

Policies

Policy för sektionsoveraller
Alkoholhanteringspolicy för Basen