Valberedning

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Valberedningen är en grupp som används för att intervjua personer som söker till Datas olika sektionsföreningar. När detta är gjort sätter de ihop en konstellation som de tycker passar bra och presenterar denna för sektionsmötet.

Styret beslutade år 2013 att ändra valberedningen. Detta var för att man kände att valberedningen behövde mer trovärdighet.

Så nu innehåller valberedningen följande:

  • En representant från alla dataföreningar: DNollK, D6, Delta, DAG, DNS & Presidiet.
  • Noll till En årskursrepresentant från årskurs 1,2 & 3.
  • Två extra representanter från den föreningen som valbereds.

Det sistnämnda är för att skapa större trovärdighet för valberedningen hos sektionsmötet, i och med att föreningen har sett de valberedda under aspningen.