Protokoll

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Protokoll är ett sätt att komma ihåg vad en sa långt efter det sades eller för att öka verksamhetens transparens så att andra kan veta vad för dumt som sägs.

I det senare fallet publiceras sådana protokoll här på wikin, de finns flera kategorier: