Sektionsmöte

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Sektionsmötet är teknologernas stora chans att påverka arbetet på sektionen. Det brukar vanligtvis gå av stapeln LV6. Kallelsen till mötet görs främst av Talhenspresidiet och postas minst 5 läsdagar innan för att mötet skall vara giltigt. Kallelserna finnes vanligtvis på korktavlan utanför basenköket samt under kallelser till sektionsmöten på wikin. Motioner skall anmälas 5 läsdagar innan Sektionsmötet till sektionsstyrelsen. Motioner och propositioner skall anslås senast tre läsdagar innan sektionsmötet, annars kan de bordläggas utan omröstning. Sektionsmötet är nog och borde även vara det seriösaste som görs på sektionen, vilket även inte är för seriöst för annars är det inte roligt att vara där. Är det inte kul att vara där är det heller ingen som vill göra det. (Se tautologi)

Strukturen på sektionsmötet är definerat i sektionens stadgar.

Sektionsmöten läsåret 2019/2020

Läsåret 2019/2020 har Talhenspresidiet i samråd med styrelsen beslutat att det skall hållas sektionsmöten följande datum:

  • 6 september 2019 kl. 12:00 (extrainsatt)
  • 15 oktober 2019 kl. 17:17
  • 12 december 2019 kl. 17:17

Mötets inledande

Mötets öppnas av sektionens ordförande som kallade till mötet, sedan görs en snabb formaliagenomgång där man väljer mötesordförande och sekreterare. Vem som helst får egentligen leda mötet och skriva protokoll även om sittande ordförande och sekreterare brukar göra det.

De kommitéer som har egen ekonomi, samt DNS presenterar sitt arbete och hur sektionen mår rent ekonomiskt. Många kommitéer har svårt att ta sitt arbete på allvar, och därmed kan det te sig lite oseriöst. Detta är dock mötets medlemmars uppgift att påpeka, om kommitéerna ska på något sätt känna press att göra bättre arbete.

Motioner och propositioner

Motioner och propositioner brukar sedan presenteras, och kan vara av varierande kvalitet. Vissa lyfts även under mötet. En del är av lustig och andra är av mer seriös natur. Vissa personer har även svårt att vara lustiga vilket kan leda till att folk får intrycket att mötet bara är tramsigt.

Fanbäraren

På mötet står sektionens fanbärare, som under mötet bär sektionens fana. Det finns en tradition som lyder att man kan avbryta mötet med en ordningsfråga och påpekar snällt att fanbäraren ser törstig ut, varpå ordförande frågar församlingen om man ska göra någonting åt saken genom att ge vederbörande en öl. Vid bifall får fanbäraren således dryck, och ser lite gladare ut.

Mat

Det finns budgeterat mötesmat, och ett avbrott för detta brukar tas under mötet. Maten lagas av någon av sektionens föreningar, och därmed varierar även kvaliteten på detta. Oftast är det ätbart, och inte helt sällan ganska schysst.

Inval

På sektionsmötet i LP4 väljs huvuddelen av sektionens föreningar. Det finns en valberedning som intervjuar alla sökande, och sätter ihop en lista med kompetenta människor.