Difference between revisions of "Styret"

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
(Uppdaterad med nytt kategorisystem)
(Uppdaterad med nytt kategorisystem)
(No difference)

Revision as of 18:43, 1 February 2008

Styret består av Presidiet samt ordföranden från DAG, SND, Delta, D6, DRUST, DNollK. Styret sammanträder vanligtvis en gång i veckan och ser till att sektionens administritiva uppgifter sköts.


Styret 07/08Kategorier: [[KategoriDef_F%f6reningar| Föreningar]] | Stubbar