Datas Vargbröder

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Syfte

Datas Vargbröder är en Intresseförening (Hobbykommité?) vars uppgift är att främja användandet av vargtischor, lone wolf t-shirts och vargen-månen-örnen-indianen t-shirts på sektionen.

Inval

Datas Vargbröder Logga

Är du också trött på att behöva aspa och söka på tråkiga sektionsmöten för att komma med i en kommité?

Vill du också yla på random folk under pubrundan?

Är du också inne på furaffinity.net dagligen?

Då är Datas Vargbröder något för dig!

Vid varje fullmåne har Datas Vargbröder ett nytt inval. De samlas i Deltaparken vid midnatt och ylar lite för att sedan röra sig i flock med facklor mot Mossens djupa skogar. Väl framme vid en plats Alfa anser lämplig stannar flocken och bildar en ring som symboliserar den fulla månen över dem. I mitten av ringen går människan som valt att inkarneras (alltså du) ned på knä med ansiktet riktat mot månen. Framför människan står Alfa. Han läser upp blodsedsdikten inför flocken och människan.

Mitt i natten, i fullmånens ljus

Släpper du vargen in i ditt hus

Han är ej här för att jaga i natt

Istället han kommit med ett budskap så glatt

Om du så tillåter ska ni enas som en

Om du aldrig kallar dig människa igen

Djupt in i skogen med månen som vakt

Svär du ditt löfte och sluter din pakt?

Om människan känner sig redo för att släppa in vargens själ i sin kropp svarar hen här med ett ylande. Detta är obligatoriskt för att bli invald.

Ditt löfte ska värnas med vilja och mod

Giver du nu vargen ditt blod

Inval September 2019 (Foto: Broder Fjällvargen)

Din pakt ska bevaras trofast och väl

Lämnar du nu din mänskliga själ

Vargen har avgjort att <människans kommande brodernamn> god är

Du är från och med nu en vargbroder

Med ett ylande hela staden må hört Tag nu på dig din varg-T-shirt

Låter det intressant? Här är några bra saker att tänka på om du är beredd att inkarneras!

  • Varje medlem måste ha köpt en vargtischa senast vid invalet. Att ha beställt men inte fått ses som godkänt.
  • Om man har en vargtischa med sig till invalet blir man invald före de som inte har det.
  • Kom på ett sektaktigt eller vargigt brodernamn som du kan tilltalas med i DV-sammanhang. Se medlemslistan nedan för inspo.
  • Ett ställe att köpa vargtischor på är jiteshop.se
  • Du hittar kommande fullmånar längre ned på den här sidan!

Medlemmar

Datas Vargbröder består av:

Namn Brodernamn Position
LEC Broder Fullmånsson Alfahane
enkel-V Broder Vovve
Nylander Broder Nylander
Caffe Broder Lassy
Lurre Broder Lurrv
pDave Broder ---
Axel Broder Aouf
Tove Broder Tove
Dalle Broder Tauf
Krull Broder Twilight
Tölv Broder ---
Krouk Broder Krökt
Hugo Broder Kom På Nått
Alling Broder Vargling
Nugget Broder Nug
Gustaf Broder G
Windisch Broder Vargisch
Hedén Broder Hundén
Edward Heinmetz Broder Howlz med Z
Fjällräven Broder Fjällvargen
Samuel Kontola Broder Koskenkorva
Soul Broder Vargkyl
Isabell Andersson Broder Bellavarg
Madeleine Karlsson Broder ---
Calle Andersson Broder Logan
Anton Andersson Broder Δwolf
Fredrik Österström Broder ---
Carl Ridderstople Broder ---
William Risne Broder ---
Poly Broder Absolut
Sagge Broder Vargsagge

Notera att "Broder" är en könsneutral och allvälkomnande titel.

Hirarki

Vargen. Den högsta rollen har det väsen bröderna tilltalar "Vargen". Vargen väljer ut vilken människa som är värdig en brödraroll och gör så genom att byta ut människans själ mot en del av sin egen under Själavandringsritualen. Enligt vissa skrifter ger Vargen även upphov till månens olika faser; Om Vargen är långt bort från Campus Johanneberg är det nymåne, när Han är påväg bort är det avtagande halvmåne, när Han är påväg dit är det tilltagande halvmåne och när han är på Johanneberg är månen full.

Alfan. Alfan är cool. Och har en central roll under invalsritualen.

Betabröder. Brödraskapet håller flocken vid liv, och varje Beta är lika viktig som en annan. Tänk bara på hur många tentauppgifter som du aldrig skulle klara utan Betan, likaså är det i Datas Vargbröder. Det är också betornas uppgift att bilda månringen och bära facklorna under invalsritualen.

Måncykelbaserade Arr

Kommande intressanta datum
Datum Händelse Arr
13-10-2019 Fullmåne Invalsritual*
12-11-2019 Fullmåne Invalsritual*
12-12-2019 Fullmåne Invalsritual*
10-01-2020 Fullmåne Invalsritual*
09-02-2020 Fullmåne Invalsritual*
09-03-2020 Fullmåne Invalsritual*
26-05-2021 Blodmåne Något kul/dumt

(*) Invalsritualer sker bara om det finns intresse att bli invald. Kan slopas eller ersättas av annat kul arr om intresse saknas.

Om en fullmåne infaller vid en pubrunda kan vi försöka gå vargpar. Alltså yla minst en gång på varje pub.

Historia

Datas Vargbröder grundades någon gång. Sen dess har sekten kommitén* flocken** förstärkts och försvagats genom åren. Flocken nådde en gång ett stadie där alla vargbröder hade lämnat datateknologsektionen, och blev därmed en död kommité som bara fanns gömd i gamla dammiga böcker i ruttnande gravkammare, that is, Reglementet.

Andra Epoken

Så förblev det tills Anna på en arkeologisk resa genom styrdokumenten återupptäckte flockens kvarlevor tillsammans med DDD och presenterade fynden vid ett sektionsmöte. Det hölls vid samma möte en omröstning i huruvida Datateknologsektionen skulle ta bort de två gamla kommitéerna från Reglementet. DDD mötte den dagen sitt öde. Datas Vargbröder däremot lyckades överleva när kulturfanatiker som LEC och Tove visade intresse för arvets bevaran.

Därefter följde en katt-o-råtta-jakt varg-och-får-jakt för att återuppliva Datas Vargbröder. LEC försökte få kontakt med Zeddeh, en av Datas Vargbröders dåvarande medlemmar medan Kiren och Fjällräven började ta fram förslag för omstrukturering av kommitén för att öppna upp den för inval. LEC lyckades få kontakt med Zeddeh som i sin tur tog kontakt med Datapanzar (Dåvarande Alpha i kommittén) och planer för en överlämningsritual påbörjades, men sattes aldrig i verk. Kiren och Fjällrävens motioner blev vid flertalet tillfällen fällda men lyckades under sektionsmötet 2018-12-13 med vissa ändringsyrkanden av bl.a. Lurre rösta igenom bl.a. att Datas Vargbröders dåvarande medlemmar skulle avsättas och ersättas med LEC, att LEC skulle få titeln Alfahane, och att medlemskapet inte skulle räcka efter att man lämnat sektionen.

Även om Kirens och Fjällrävens motion i helhet skulle ge styret kontroll över Datas Vargbröders medlemsinval så röstades endast några av att-satserna igenom vilket utmynnade i att Alfahanen hade fullmakt över invalen. LEC tog detta stora ansvar med vördnad och började planera in hur invalen skulle gå till. Med input från andra vargbrorsintresserade teknologer blev det tillslut den sektlika fullmånsritual som beskrivs i avsnittet "Inval", även kallad "Blodssedsritualen" eller "Själavandringsritualen". Den första Själavandringsritualen skedde i slutet av tentaperioden LP3 2019, när merparten teknologer var mitt uppe i ET-raj och krök. Något som kan anses vara en dålig kombo med brinnande facklor. Inför nästa inval införskaffade LEC fem stycken mer bastanta facklor som går på lampolja och kan därmed användas flertalet gånger och är mer full-pdave-säkra än de supersized tomtebloss som användes första gången.

Första Epoken

(Den här sektionen tänker jag är tillägnad pateter (Vargstorebröder) att skriva om Datas Vargbröders verkan under deras tid. Då icke-kårmedlemmar inte kan redigera innehåll så ber jag de teknologer som känner pateter att framföra den här informationen till dem och agera redigeringstolk åt dem)