D-Lat

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Datas Ledningsgrupp för Alkohotillstånd (D-Lat) var en pseudo-förening på sektionen för att ha hand om sektionens alkoholtillstånd mellan åren 2003 - 2019. Föreningen bildades i syfte att hantera Basens permanenta serveringstillstånd. Dess tagline "Delat ansvar - inget ansvar" är ett ordspel på förkortningen D-Lat.

I Reglementet angavs följande:

  • Uppdrag D-Lat har i uppdrag att förvalta sektionens alkoholtillstånd och allt som har samröre med detta.
  • Val Till ordförande väljs automatiskt sektionens ordförande. Till kassör väljs automatiskt sektionens kassör.
  • Mandatperiod Mandatperioden är densamma som verksamhetsåret.