D-Lat

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

D-Lat

D-Lat är en pseudo-förening, som har hand om sektionens alkoholtillstånd. Föreningen skapades 2003, och förkortningen D-Lat står för "Datas Ledningsgrupp för Alkohotillstånd", med tagline "Delat ansvar - inget ansvar".

I Reglementet står följande:

4.1.7.1 Uppdrag D-Lat har i uppdrag att förvalta sektionens alkoholtillstånd och allt som har samröre med detta.

4.1.7.2 Val Till ordförande väljs automatiskt sektionens ordförande. Till kassör väljs automatiskt sektionens kassör.

4.1.7.3 Mandatperiod Mandatperioden är densamma som verksamhetsåret.