DRUST

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
DRUST 19 logga. Hacke i rymden med rymddräkt och en frän kommunstflagga i handen
DRust 2019

DRUST är datas rustmästeri. Det är rustmästeriet som ser till att sektionens lokaler är i ordning och ansvarar för att städnollan sköter sitt värv och städar i Basen Vi har också hand om alla automater, där teknologer kan köpa billig dricka och andra godsaker, samt de flipper- och arkadspel som står i Basen. Slutligen förvaltar DRUST även sektionens verktyg som teknologer kan låna vid behov.
DRust brukar även arrangera filmkör då och då för teknologernas trevnad.
DRUST håller oftast hus i det beryktade Rustrummet
DRUST nås på drust@se.

Medlemmar

DRust19 består av:

Namn Position Mail
Hugo Simonsson Rustmästare ordf@drust.dtek.se
Karl David "Pdave" Hedgren Coinboy kass@drust.dtek.se
Eric "EB" Bergdahl Lokalchef lokal@drust.dtek.se
Daniel "BS" Heurlin Automatchef automat@drust.dtek.se
Nicklas "nicbot" Botö Mr. Muscle stad@drust.dtek.se
Gabriel "Gooby" Bengtsson Inventariechef ovrigt@drust.dtek.se

Se även

Regler gällandes användandet utav sektionens automater

DROST DRUSTs patetförening

Överlämningar Guider för hur diverse aspekter av en förening bör skötas