DRUST

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
DRUST 19 logga. Hacke i rymden med rymddräkt och en frän kommunstflagga i handen
DRust 2019

DRust (DRUST i styrdokumenten) är Datas rustmästeri. Det är DRust som ser till att sektionens lokaler är i ordning och ansvarar för att städnollan sköter sitt värv och städar i Basen. De har också hand om automaten, där teknologer kan köpa billig dricka och andra godsaker, samt de flipper- och arkadspel som står i Basen. Slutligen förvaltar DRust även sektionens verktyg som teknologer kan låna vid behov.


DRust höll innan 2016 oftast hus i det beryktade Rustrummet. Efter en rad händelser som resulterade i att rummet upphörde att existera har de istället migrerat till det mytomspunna förvaringsutrymmet som i folkmun benämns Drudel.


DRust nås på drust@se.

Medlemmar

DRust '19 består av:

Namn Position Telefon Mail
Hugo Simonsson Rustmästare ordf@drust.dtek.se
Karl David "Pdave" Hedgren Coinboy kass@drust.dtek.se
Eric "EB" Bergdahl Lokalchef lokal@drust.dtek.se
Daniel "BS" Heurlin Automatchef automat@drust.dtek.se
Nicklas "nicbot" Botö Mr. Muscle stad@drust.dtek.se
Gabriel "Gooby" Bengtsson Inventariechef inventarie@drust.dtek.se

Se även

Regler gällandes användandet utav sektionens automater

DRost DRust:s patetförening

Överlämningar Guider för hur diverse aspekter av en förening bör skötas