Category:Kommittéer

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Kommittéer är en formaliserad gruppering i sektionens styrdokument. I folkmun kan även vissa grupperingar som inte formellt sätt är en kommitté benämnas som en sådan, t.ex. DNS. Ibland benämns även kommittéer som föreningar då de historiskt sett kallats detta. Sommaren 2018 insåg man att det var inkorrekt att kalla det förening varefter korrektionen till kommitté gjordes i styrdokumenten.

I styrdokumenten delas kommittéerna in i två kategorier hobbykommittéer och sektionskommittéer. Den enda skillnaden mellan dessa är att sektionskommittéer har en kassör som ansvarar för bokföring av den egna ekonomin, medan hobbykommittéers ekonomi bokförs av sektionskassören.

Kommittéer skapas på begäran av sektionsmötet efter medlemmarnas intressen, men kan också om intresse saknas läggas ned.

Det finns även kommittéer och föreningar under Kåren, de kan ses här

Pages in category "Kommittéer"

The following 20 pages are in this category, out of 20 total.