Presidiet

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Presidiet är kärnan i Styret, de gör viktiga saker och har en massa ansvar. Bland annat sköter de pappersarbetet på sektionen, där till exempel stadgar och protokoll ingår. Dessutom kallar de till styrelsemöte och är sektionens ansikte utåt. Presidiet består av Ordförande, Kassör, Vice Ordförande, Sekreterare, Studerandearbetsmiljöombud (SAMO). Ordförande och kassör har huvudansvaret för sektionens verksamhet och ekonomi. Vice ordförande sköter kontakten med sektionens föreningar och sekreteraren ser över stadgar och reglemente, för protokoll samt skriver veckobrev. SAMO ser till att studenternas arbetsmiljö är bra och att studenterna på sektionen mår bra.

Presidiets arbetsuppgift ligger i att sköta det dagliga arbetet på sektionen vilket är att betala fakturor och delegera arbetsuppgifter som har snabbare beslutsgång än att det kan skötas på sektionsmöte. De lägger även upp arbetsplan för nästkommande år, och försöker även försöka se arbetet över längre tidsrymd än sitt eget verksamhetsår. Beslutsgången går genom sektionsstyrelsen, som enligt praxis har möte en gång i veckan.

Efter ett hårt år så förtjänar medlemmarna en plats i patetföreningen X-Presidium.

Kontakt

Presidiet går oftast att hitta på styretrummet. Om det är långt att gå dit går det också att skicka mail till hela presidiet på presidiet@se

Namn Post Mail
Jakob "Bella" Wik Ordförande ordf@se
Viktor "Greven" Käll Vice vo@se
Max "IMAX" Karlsson Kassör ekonomi@se
Alexander "Sikla" Viala Bellander Sekreterare sekreterare@se
Erik "Waser" Waser SAMO samo@se