Styrelsemötesprotokoll

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Enligt sektionens stadga ska styrelsen föra protokoll under sina möten. Dessa annonseras dels på anslagstavlan i basen, men även här på wikin enligt praxis.

Arkiv med protokoll

Eftersom styrelsen har möte en gång i veckan gick denna sida och blev ganska stor så arkivet har brutits upp i separata sidor. Då protokollen laddats upp med olika noggrannhet och filosofi här på wikin är alla tidigare år ihopklumpade.

Följande arkiv-sidor finns:

Latex-Mall

Mallen för styrelsemötesprotokoll finns på GitHub