Talhenspresidiet

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

Om

Talhenspresidiet är en del av sektionen som arrangerar och håller i sektionsmötena. Varje läsperiod hålls ett ordinarie sektionsmöte och ibland tillkommer ytterligare extra insatta sektionsmöten. Det är talhenspresidiets uppgift att utlysa samt hålla i dessa. Talhenspresidiet består av Talhen, Vice talhen samt en sekreterare.

Tidigare års telhenspresidium tillsätts i Supreme Council.

Namnet

Den ordinarie propositionen som skapade talhenspresidiet yrkade aldrig på att talhenspresidiet skulle heta just talhenspresidiet, enligt propositionen yrkade man på namnet talmannapresidiet. Till skillnad från talmannapresidiet som är korrekt svenska är talhenspresidiet inte det. Efter ett ändringsyrkande på redan samma möte beslutade man att välja namnet talhenspresidiet istället. Vid ett senare sektionsmöte försökte talhenspresidiet själva ändra tillbaka namnet till talmannapresidiet då detta är korrekt svenska. Mötet beslutade då att avslå namnändringen och namnet kvarstår än idag.

Uppkomst

Sektionsmötet är sektionens högsta beslutande organ och sektionsstyrelsen är sektionsmötets ställföreträdare. Det är på sektionsmötet som sektionsmedlemmar har möjlighet att styra över sektionsstyrelsens arbete. Därför är det problematiskt att sektionsstyrelsen kallar till sektionsmöten och enligt oskriven praxis dessutom håller i dem.

Instiftandet av ett talhenspresidium skulle innebära en tydligare maktupdelning mellan sektionsmötet och sektionsstyrelsen. Det skulle ge gemene sektionsmedlem större möjlighet att ställa sektionsstyrelsen till svars samtidigt som sektionsstyrelsen, genom att inte behöva balansera flera roller, tydligare kan föra sin egen talan.

Kontakta talhenspresidiet

Du kan kontakta talhenspresidiet om du vill. Vill du nå alla samtidigt kan du skicka ett e-postmeddelande till talhenspresidiet@se. Vill du enbart nå en specifik sittande använder du kontaktuppgifterna under den senaste sittande rubriken nedan.

Sittande 20/21:

Namn Position Mobil Mail
Tove Svensson Talhen ??? tove.svensson@se
Gus Petterson Vice talhen ??? gus.petterson@se
Carl Johansson Sekreterare ??? carl.johansson@se