DAG

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
DAGs logga

Datateknologsektionens Arbetsmarknadsgrupp (DAG) har förutom sektionens längsta föreningsnamn, ansvar för att sköta kontakt mellan teknologsektionen och näringslivet. En kontakt som ger upphov till diverse evenemang såsom

  • Date-it - Arbetsmarknadsdag tillsammans med E- och IT- sektionener som arrangeras 1 gång per år (http://www.date-it.se).
  • Företagskvällar - Längre presentation, mindre måltid och tillhörande mingel.
  • Lunchföredrag - Företaget presenterar sin verksamhet under en lunch och bjuder samtidigt på mat.
  • Studiebesök - Vilket ger teknologen god insikt i företagets miljö.

Medlemmar i DAG 2019

Namn Post Mejladress
Lucas "Krouk" Glimfjord Ordförande ordf@dag.dtek.se
Emil "Emil" Hemdal Kassör kass@dag.dtek.se
Anna Brunzell Ledamot kontakt1@dag.dtek.se
Adam Davidsson Ledamot event@dag.dtek.se
Henrik "V" Valter Ledamot kontakt2@dag.dtek.se
Erik "Musen" Ljungdahl Ledamot vice@dag.dtek.se

Internt

Datas Arga Gubbar

Patetförening

Patetföreningen, dvs alla som tidigare varit invalda i sektionsföreningen, för DAG heter Natt och finns på en egen sida.