DBrus

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

DBrus uppkom på ett sektionsmöte 2016-02-25 som resultatet på en motion från Simon Smith. Efter detta så har föreningen typ frodats och gjort småkassa beslut angående ljudutrustning.

Avsnitt släpps på dbrus.dtek.se


DBrus 2020/2021

Ordförande: Erik "Tölv" Bohman

Felix: Edvard "Heinz" Heinmetz

Lore Master: Filip "Älgen" Lindset

DBrus 2019/2020

Ordförande: Gustaf "Gunstlingen Gurra G" Engström

Wesley Snipes: Wesley "Blade" Snipes

Go-getter: Edvin "Stalin" Tobiasson

DBrus 2018/2019

Ordförande: Joel Andersson

Podmongo: Isak Persson

Utrikeskorrespondent: Johan Erlandsson

DBrus 2017/2018

Ordförande: Victor Gustafsson

Podmongo: Martin Wendt

Sent inkommen: Joel Andersson

DBrus 2016/2017

Ordförande: Simon Smith

Podmongo: David Torbjörnsson

Kanske egentligen DNS: Emil Hemdal