DBus

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search
Dbus21.png

DBus är föreningen som sköter om sektionens bil. Vårt uppdrag är att se till så att bilen spenderar mer tid på Chalmers än på verkstaden. Föreningen består av en bilansvarig, en vice bilansvarig och en kassör. Sektionskassören blir per automatik kassör i DBus.

Kontakt & bokning

Hur man bokar bussen, hyresregler och annan fun fact kring Databussen finns på dess egna wikisida.

Kontakta DBus på dbus @dtek.se.

DBus 20/2
Namn Alias Post Kontaktuppgifter
Gabriel Bengtsson Gooby Bilansvarig 070 74 76 157
Marcus Adler Adler Vice Bilansvarig 072 51 06 018
Max Karlsson IMax Kassör 076 04 50 603
Introfilm kommer inom kort

Tidigare DBus

Se PunkteraD