JämställD

From DTEK-wiki
Jump to: navigation, search

JämtällD är Datateknologsektionens jämlikhetskommitté. Kommittéens syfte är att främja jämlikhet på sektionen. Vi ser till att varje tänkbar datateknolog ska känna sig välkommen på sektionen. Detta ser vi till att uppnå genom att, bland annat, ha sam-arr med andra kommittéer. Har du några frågor eller liknande angående just det på sektionen så är du mer än välkommen att snacka med oss!

Du kan nå jämställd på jamstalld@dtek.se.

JämställD 19/20
Namn Post Mobilnr. Mailadress
Julius Schumacher Ordförande - ordf@jamstalld.dtek.se
Erik "Brinken" Brink PR - pr@jamstalld.dtek.se
Jonathan "Hedén" Hedén SAMO - samo@styret.dtek.se